Phổ biến giáo dục pháp luật

Chi cục thuế quận Hoàng Mai lưu ý về Chính sách Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%; từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024"
Ngày đăng 12/04/2024 | 08:05

Chi tiết tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận