Phổ biến giáo dục pháp luật

Cấp phép cho: Công ty TNHH Bệnh viện mắt Hồng Sơn Cơ sở: Bệnh viện mắt Hồng Sơn, tại số 709 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai
Ngày đăng 16/04/2024 | 15:03

Chi tiết tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận