Phổ biến giáo dục pháp luật

Hội nghị phổ biến Luật Giao dịch điện tử năm 2023
Ngày đăng 22/05/2024 | 10:21

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/01/2024 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2024. Ngày 16/5/2024, phòng Tư pháp tham mưu UBND Quận, Hội đồng PHPBGDPL Quận tổ chức hội nghị phổ biến Luật Giao dịch điện tử năm 2023.

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Triệu Bằng, Báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội đồng thời là báo cáo viên Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Phó Trưởng phòng Tư pháp và gần 300 đại biểu là Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Quận; Đại diện Lãnh đạo UBND, các đoàn thể phường và Tuyên truyền viên pháp luật các phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Triệu Bằng giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Giao dịch điện tử năm 2023. Luật Giao dịch điện tử năm 2023 được ban hành thay thế Luật Giao dịch điện tử năm 2005 để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về giao dịch điện tử. Qua đó, tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận, hội nghị nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ trong công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định mới của Luật Giao dịch điện tử. Đồng thời, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật này cho phù hợp./.

Nguồn: phòng TP

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận