Phổ biến giáo dục pháp luật

Hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu năm 2023
Ngày đăng 22/05/2024 | 10:22

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/01/2024 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2024. Ngày 17/5/2024, phòng Tư pháp tham mưu UBND Quận, Hội đồng PHPBGDPL Quận tổ chức hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu năm 2023.

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của Tiến sỹ Lê Thị Hoa, Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia đồng thời là báo cáo viên Hội nghị và gần 300 đại biểu là Đại diện Lãnh đạo và công chức làm nhiệm vụ kế toán các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Quận; Đại diện Lãnh đạo UBND, các đoàn thể và công chức Kế toán - Tài chính các phường; Đại diện Ban giám hiệu và kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc Quận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Lê Thị Hoa phổ biến các thông tin về Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về việc lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống qua mạng đấu thầu quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận có ý kiến: Thời gian qua việc triển khai đấu thầu tại các cơ sở gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, việc tập huấn, phổ biến về công tác đấu thầu có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ hội để các cán bộ công chức chức làm công tác đấu thầu tại các cơ quan, đơn vị nắm vững các thông tin, nâng cao kỹ năng kinh nghiệm trong quá trình triển khai tại đơn vị./.

Nguồn: phòng TP

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận