Phổ biến giáo dục pháp luật

Giới thiệu Nghị định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 31/10/2023 | 10:14 AM
Ngày 20/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử...

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 21/09/2023 | 11:05 AM
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 về Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023. Ngày 18/9/2023, Phòng Tư pháp đã...

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/09/2023 | 09:26 AM
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng ...

Quận Hoàng Mai tăng cường tuyên truyền, phổ biến về cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng 18/09/2023 | 09:25 AM
UBND quận Hoàng Mai vừa ban hành văn bản số 2249/UBND-TP ngày 25/8/2023 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về cải cách thủ tục hành...

Quận hoàng mai triển khai thi tìm hiểu luật phòng, chống ma túy

Ngày đăng 18/09/2023 | 09:24 AM
Ngày 05/9/2023, UBND quận Hoàng Mai ban hành văn bản số 2307/UBND-TP về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy. ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

Ngày đăng 18/09/2023 | 09:11 AM
1. Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng Có hiệu lực từ ngày 5/9/2023, theo đó, mức chuẩn trợ...

PBGDPL về phòng, chống ma túy tại Vĩnh Hưng

Ngày đăng 05/09/2023 | 11:23 AM
Luật phòng, chống ma túy được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 30/03/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Tuyên truyền pháp luật để đầu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại phường Tương Mai

Ngày đăng 24/08/2023 | 02:50 PM
Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/QU ngày 03/3/2023 của Quận Ủy Hoàng Mai về “tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023”

Tuyên truyền pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ cơ sở tại phường Đại kim

Ngày đăng 24/08/2023 | 02:47 PM
    Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật...

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 18/08/2023 | 05:23 PM
Thực hiện Quyết định số 407QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp...

Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 18/08/2023 | 05:21 PM
Nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến...

Hội nghị phổ biến Luật Thanh tra năm 2022

Ngày đăng 18/08/2023 | 05:19 PM
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023. Ngày 11/8/2023, phòng Tư pháp đã...

Tiếp tục triển khai luật tiếp cận thông tin trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 04/08/2023 | 10:36 AM
Ngày 14/7/2023, UBND quận Hoàng Mai ban hành Văn bản số 1794/UBND-TP về việc tiếp tục triển khai Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Quận. ...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận