Phổ biến giáo dục pháp luật

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày đăng 14/06/2023 | 04:41 PM
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH- UBND ngày 12/01/2023 của UBND quận Hoàng Mai về việc phổ biến Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm...

Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày đăng 14/06/2023 | 04:39 PM
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

Ngày đăng 14/06/2023 | 04:38 PM
1. Sửa đổi, bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Có hiệu lực từ ngày 20/6/2023, Nghị định số 18/2023/NĐ-CP...

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Ngày đăng 14/06/2023 | 04:03 PM
Thực hiện kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 21/4/2023 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn Quận.

Quy định mới về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước

Ngày đăng 13/06/2023 | 09:35 AM
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho...

Quy định của pháp luật các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày đăng 13/06/2023 | 09:33 AM
Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định này quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên...

Hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 của Thanh tra Quận

Ngày đăng 26/05/2023 | 05:10 PM
Thực hiện Kế hoạch số 145-KH/QU ngày 14/3/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về “Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn Quận Hoàng...

Một số điểm mới của Luật thanh tra năm 2022

Ngày đăng 26/05/2023 | 05:08 PM
Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. So với Luật Thanh tra năm 2010 (có hiệu lực đến ngày 30/6/2023), Luật Thanh tra năm 2022 có nhiều điểm...

Những điều cần biết của Luật thanh tra năm 2022 đối với người làm công tác trong ngành Thanh tra

Ngày đăng 26/05/2023 | 05:05 PM
Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. So với Luật Thanh tra năm 2010 (có hiệu lực đến ngày 30/6/2023), Luật Thanh tra năm 2022 có những điều...

Chi cục thuế quận Hoàng Mai lưu ý về việc nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID)

Ngày đăng 25/05/2023 | 02:12 PM
Mã định danh khoản phải nộp (ID) là một dãy các ký tự được tạo trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế, có tính duy nhất cho từng hồ sơ thuế hoặc khoản phải nộp của người nộp thuế (NNT)

Chi cục thuế Hoàng Mai tiếp tục thông báo về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Ngày đăng 25/05/2023 | 10:48 AM
Thực hiện Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Chi cục thuế quận Hoàng Mai tiếp tục lưu ý về chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023

Ngày đăng 25/05/2023 | 10:44 AM
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Ngày 14/4/2023

Chi cục thuế quận Hoàng Mai tiếp tục lưu ý về chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Ngày đăng 25/05/2023 | 10:18 AM
Thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 về việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, có kết...

Tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 22/05/2023 | 03:25 PM
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023); Hướng dẫn số 79-HD/QU ngày...

Trường THCS Thịnh Liệt tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng chống ma túy học đường

Ngày đăng 18/05/2023 | 04:56 PM
Căn cứ Công văn số 99/PGD&ĐT ngày 10/4/2023 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận