Phổ biến giáo dục pháp luật

Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ 01/01/2023

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:14 AM
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phát triển sản phẩm

Những điểm mới cơ bản đáng chú ý Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:10 AM
Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 (viết tắt là Luật Điện ảnh năm 2022) kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh năm 2006. Luật Điện ảnh năm 2022 có hiệu...

Nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng Cảnh sát cơ động

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:08 AM
Nhiệm vụ chính của Cảnh sát cơ động là "sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố"

Giá trị pháp lý của trích lục

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:04 AM
Trích lục là thủ tục khá quen thuộc so với nhiều người, tuy nhiên, không phải ai cũng biết trích lục là gì và giá trị pháp lý của bản trích lục ra làm sao.

Nâng cao trách nhiệm phòng, chống bạo lực gia đình của các cấp, các ngành và toàn xã hội

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:02 AM
Quốc hội thông qua và ban hành Luật PCBLGĐ đã đưa Việt Nam là một trong số quốc gia tiên phong luật hóa những vấn đề cơ bản trong hiến chương của Liên hợp quốc về quyền con người, thể hiện sự cam...

Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05/01/2023 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 09/01/2023 | 04:35 PM
Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Hoàng Mai

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm được hưởng lương hưu không

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:55 PM
Theo quy định Bộ luật Lao động về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Không còn sổ hộ khẩu giấy, dùng giấy tờ gì thay thế?

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:52 PM
Từ xưa đến nay sổ hộ khẩu và sổ tạm trú có giá trị quan trọng đối với mỗi người dân. Đây là hai cuốn sổ thể hiện, chứng minh thông tin cư trú của mỗi người và liên quan đế rất nhiều thủ tục hành...

Giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho người không quốc tịch, người không có giấy tờ tùy thân và người di cư tự do theo thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của liên hợp quốc

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:49 PM
Việt Nam là quốc gia có hoàn cảnh lịch sử đặc thù so với nhiều nước, là đất nước trải qua 4 cuộc chiến tranh trong một thế kỷ, là nước có đường biên giới trên bộkhá dài, tiếp giáp với 3 nước (Lào,...

Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:47 PM
Việc tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật để thực hiện các quyền, bảo vệ các lợi ích của...

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua trợ giúp pháp lý lưu động

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:36 PM
Hiện nay, hệ thống tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm 64 Trung tâm trợ giúp pháp lý ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều Trung tâm đã thành lập được Chi nhánh, Tổ, Điểm, Câu...

Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:34 PM
Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm tới người cao tuổi, đã ban hành nhiều chính sách chăm lo đời sống người cao tuổi. Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và đặc biệt là Hiến pháp 2013 khẳng định...

Đổi mới, hiệu quả trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:30 PM
Song song với các hình thức PBGDPL truyền thống, các mô hình mới, hiệu quả, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được chú trọng, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện kế hoạch phát triển...

Một số điểm mới của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Ngày đăng 29/11/2022 | 09:18 AM
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Thông tư bao gồm 7...

Tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phường Đại kim, hưởng ứng ngày Pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam

Ngày đăng 17/11/2022 | 09:54 AM
Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm của các...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận