Phổ biến giáo dục pháp luật

Người bạo lực gia đình có thể phải làm công việc phục vụ cộng đồng

Ngày đăng 11/02/2023 | 05:49 PM
Ngày 14/11/2022, Quốc hội thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022, trong đó, bổ sung biện pháp ngăn chặn, bảo vệ người bị bạo lực gia đình.

Phương thức thay thế sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính từ 01/01/2023

Ngày đăng 11/02/2023 | 05:45 PM
Đây là nội dung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp...

14/14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 11/02/2023 | 05:41 PM
Xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Quận và kết quả xây...

Phương thức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở

Ngày đăng 11/02/2023 | 05:37 PM
Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoà giải khác với tuyên truyền miệng về pháp luật ở chỗ chỉ khi nào có vụ việc vi phạm pháp luật hoặc tranh chấp nhỏ xảy ra thì Hoà giải viên mới có lý do để...

Chính sách về lao động, lệ phí có hiệu lực từ tháng 2/2023

Ngày đăng 11/02/2023 | 05:32 PM
Quy định liên quan đến chế độ hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan nhà nước

Chính sách căn bản nhất trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:18 AM
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi được Quốc hội khóa XV thông qua vào kỳ họp thứ 3, ngày 16/6/2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có...

Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ 01/01/2023

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:14 AM
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phát triển sản phẩm

Những điểm mới cơ bản đáng chú ý Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:10 AM
Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 (viết tắt là Luật Điện ảnh năm 2022) kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh năm 2006. Luật Điện ảnh năm 2022 có hiệu...

Nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng Cảnh sát cơ động

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:08 AM
Nhiệm vụ chính của Cảnh sát cơ động là "sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố"

Giá trị pháp lý của trích lục

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:04 AM
Trích lục là thủ tục khá quen thuộc so với nhiều người, tuy nhiên, không phải ai cũng biết trích lục là gì và giá trị pháp lý của bản trích lục ra làm sao.

Nâng cao trách nhiệm phòng, chống bạo lực gia đình của các cấp, các ngành và toàn xã hội

Ngày đăng 17/01/2023 | 11:02 AM
Quốc hội thông qua và ban hành Luật PCBLGĐ đã đưa Việt Nam là một trong số quốc gia tiên phong luật hóa những vấn đề cơ bản trong hiến chương của Liên hợp quốc về quyền con người, thể hiện sự cam...

Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05/01/2023 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 09/01/2023 | 04:35 PM
Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Hoàng Mai

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm được hưởng lương hưu không

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:55 PM
Theo quy định Bộ luật Lao động về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Không còn sổ hộ khẩu giấy, dùng giấy tờ gì thay thế?

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:52 PM
Từ xưa đến nay sổ hộ khẩu và sổ tạm trú có giá trị quan trọng đối với mỗi người dân. Đây là hai cuốn sổ thể hiện, chứng minh thông tin cư trú của mỗi người và liên quan đế rất nhiều thủ tục hành...

Giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho người không quốc tịch, người không có giấy tờ tùy thân và người di cư tự do theo thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của liên hợp quốc

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:49 PM
Việt Nam là quốc gia có hoàn cảnh lịch sử đặc thù so với nhiều nước, là đất nước trải qua 4 cuộc chiến tranh trong một thế kỷ, là nước có đường biên giới trên bộkhá dài, tiếp giáp với 3 nước (Lào,...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận