Phổ biến giáo dục pháp luật

Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:47 PM
Việc tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật để thực hiện các quyền, bảo vệ các lợi ích của...

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua trợ giúp pháp lý lưu động

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:36 PM
Hiện nay, hệ thống tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm 64 Trung tâm trợ giúp pháp lý ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều Trung tâm đã thành lập được Chi nhánh, Tổ, Điểm, Câu...

Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:34 PM
Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm tới người cao tuổi, đã ban hành nhiều chính sách chăm lo đời sống người cao tuổi. Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và đặc biệt là Hiến pháp 2013 khẳng định...

Đổi mới, hiệu quả trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 19/12/2022 | 03:30 PM
Song song với các hình thức PBGDPL truyền thống, các mô hình mới, hiệu quả, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được chú trọng, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện kế hoạch phát triển...

Một số điểm mới của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Ngày đăng 29/11/2022 | 09:18 AM
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Thông tư bao gồm 7...

Tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phường Đại kim, hưởng ứng ngày Pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam

Ngày đăng 17/11/2022 | 09:54 AM
Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm của các...

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tư vấn pháp luật

Ngày đăng 14/11/2022 | 03:17 PM
Tư vấn pháp luật là hình thức trợ giúp pháp lý phổ biến, được áp dụng thường xuyên ở tất cả các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện tư vấn pháp luật cho...

Điều kiện từ chối nhận con khi phát hiện không phải con ruột

Ngày đăng 14/11/2022 | 03:14 PM
Để được xác định là cha mẹ con, Luật Hôn nhân và Gia đình nêu rõ:

Lý lịch tư pháp và vấn đề bảo đảm quyền con người

Ngày đăng 14/11/2022 | 03:08 PM
Lý lịch tư pháp là nguồn thông tin chính thức về tình trạng án tích của bị cáo để Toà án xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với họ khi giải quyết những vụ việc cụ thể. Xét theo góc độ...

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11

Ngày đăng 14/11/2022 | 08:29 AM
Xóa bỏ 4 tổng cục của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Một số vấn đề pháp lý về ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 14/11/2022 | 08:27 AM
Ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được quy định tại Điều 153 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Luật năm 2015) và tại Khoản 6 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của...

Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp không

Ngày đăng 14/11/2022 | 08:21 AM
Theo quy định của pháp luật về viên chức:Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ...

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình

Ngày đăng 14/11/2022 | 08:18 AM
Gia đình là một thiết chế xã hội đặc biệt được xác lập và chi phối bởi các yếu tố liên quan đến quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng, kinh tế, văn hóa, đạo đức, tín ngưỡng. Gia đình là tế bào...

Tuyền truyền về Luật đất đai năm 2013 và những quy định mới sửa đổi năm 2022 cho cán bộ, nhân dân phường Trần Phú

Ngày đăng 25/10/2022 | 04:54 PM
Với ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Đất đai, trên cơ sở 8 năm đi vào thực tiễn, tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi...

Ra mắt Chi hội Luật gia Công ty Luật TNHH Đức Lợi và cộng sự

Ngày đăng 25/10/2022 | 11:14 AM
Điều 1: Tên gọi, tôn chỉ, mục đich của Hội Luật gia Việt Nam

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận