Phổ biến giáo dục pháp luật

Tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 10/10/2022 | 11:24 AM
Ngày 16/9/2022, phòng Tư pháp quận Hoàng Mai tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng văn bản và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tới Đại diện Lãnh đạo và cán bộ...

Hồ sơ, thủ tục miễn học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

Ngày đăng 19/09/2022 | 09:02 AM
1. Đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí

Ban đại diện Người cao tuổi và Hội Luật gia quận phối hợp tuyên truyền pháp luật

Ngày đăng 15/09/2022 | 05:59 PM
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Quận; Ban đại diện NCT quận và các tổ chức Hội NCT 14 phường trên địa bàn quận luôn làm tốt công tác chăm sóc, phát huy...

Một số điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005

Ngày đăng 15/09/2022 | 12:45 PM
Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. So với Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 có những...

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

Ngày đăng 15/09/2022 | 12:42 PM
Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý là một hình thức hoạt động trợ giúp pháp lý cộng đồng, được thành lập ở cấp xã. Thành viên của Câu lạc bộ bao gồm đại diện của chính quyền, tư pháp xã, các tổ chức đoàn...

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư

Ngày đăng 15/09/2022 | 12:36 PM
Trong cuộc sống hàng ngày, do sự khác biệt về lợi ích kinh tế, quan điểm, nhận thức, lối sống, tính cách, kinh nghiệm, nên việc nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình,...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGD về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày đăng 15/09/2022 | 12:33 PM
Trẻ em là những người đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý. Vì vậy, khi trẻ bị xâm hại sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài không chỉ cho trẻ em mà còn gây ra...

Hội Luật gia cùng các phường thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân

Ngày đăng 08/09/2022 | 11:11 AM
Công tác tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý góp phần thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức về pháp luật, giúp nhân dân hiểu rõ hơn các quy định của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, góp...

Hội Luật gia thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội người Mù Quận

Ngày đăng 08/09/2022 | 11:08 AM
Tuyên truyền, PBGDPL là công tác mang nặng tính thuyết phục, truyền thụ kiến thức, đòi hỏi người nói có sự hiểu biết sâu sắc nội dung muốn chuyển tải còn phải có kiến thức rộng rãi trong nhiều lĩnh...

Hội Luật gia thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên Ban đại diện Hội Người cao tuổi Quận

Ngày đăng 08/09/2022 | 11:05 AM
Hưởng ứng Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Nhằm giúp người cao tuổi hiểu rõ hơn về Luật Người cao tuổi Viêt Nam và Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày...

Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật cho cán bộ Hội Luật gia Việt Nam

Ngày đăng 29/08/2022 | 03:04 PM
Mục tiêu nâng cao năng lực Tư vấn pháp luật cho cán bộ Hội Luật gia, Trung tuần tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2022 Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức lớp học “Nâng cao năng lực cho các giảng viên...

Phương thức thực hiện PBGDPL thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở

Ngày đăng 12/08/2022 | 03:39 PM
Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoà giải khác với tuyên truyền miệng về pháp luật ở chỗ chỉ khi nào có vụ việc vi phạm pháp luật hoặc tranh chấp nhỏ xảy ra thì Hoà giải viên mới có lý do để...

Không còn sổ hộ khẩu giấy, dùng giấy tờ gì thay thế?

Ngày đăng 12/08/2022 | 03:35 PM
Từ xưa đến nay sổ hộ khẩu và sổ tạm trú có giá trị quan trọng đối với mỗi người dân. Đây là hai cuốn sổ thể hiện, chứng minh thông tin cư trú của mỗi người và liên quan đế rất nhiều thủ tục hành...

Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Ngày đăng 12/08/2022 | 03:33 PM
Việc tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật để thực hiện các quyền, bảo vệ các lợi ích của...

Giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho người không quốc tịch, người không có giấy tờ tùy thân và người di cư tự do theo thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của liên hợp quốc

Ngày đăng 12/08/2022 | 03:30 PM
Việt Nam là quốc gia có hoàn cảnh lịch sử đặc thù so với nhiều nước, là đất nước trải qua 4 cuộc chiến tranh trong một thế kỷ, là nước có đường biên giới trên bộkhá dài, tiếp giáp với 3 nước (Lào,...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận