Phổ biến giáo dục pháp luật

Dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và thúc đẩy tư vấn trợ giúp pháp lý cho phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ khuyết tật) về Luật bảo vệ môi trường tại quận Hoàng Mai”

Ngày đăng 19/02/2022 | 10:51 AM
Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và thúc đẩy trợ giúp pháp lý về bảo vệ môi trường cho phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ khuyết tật) tại quận Hoàng Mai về Môi trường và Pháp luật liên quan đến...

Nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ Hội viên Luật gia

Ngày đăng 19/02/2022 | 10:46 AM
Nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ Hội viên Luật gia

10 điểm mới về xử phạt giao thông từ ngày 01/01/2022

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:34 PM
Từ ngày 01/01/2022, công dân và tổ chức cần lưu ý những điểm mới về xử phạt giao thông, cụ thể như sau:

Quyền của người khuyết tật

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:31 PM
Người khuyết tật là nhóm dễ bị tổn thương bởi thiên tai địch họa và những nguyên nhân xã hội như những định kiến, sự kỳ thị. Người khuyết tật cũng có những nhu cầu và quyền lợi giống như những...

Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:28 PM
Thi hành pháp luật là hành vi thực tế, hợp pháp, được hình thành trong quá trình các tổ chức và cá nhân khi gặp phải tình huống thực tế mà pháp luật đã dự liệu, trên cơ sở nhận thức của mình,...

Xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:26 PM
Xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng nghĩa với việc giảm thiểu trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp “miễn phí” các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp...

Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân làm phương châm của công tác PBGDPL

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:24 PM
Năm 2022, lấy việc nâng cao ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật của nhân dân làm mục tiêu, phương châm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh...

Thế nào là người có hai quốc tịch

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:23 PM
Theo quy định của pháp luật thì một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam:

Xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích

Ngày đăng 16/02/2022 | 03:20 PM
Xóa án tích là “xóa bỏ việc mang án tích của người hoặc của pháp nhân thương mại đã bị kết án”. Đây là chế định nhân đạo của luật hình sự, thể hiện sự thừa nhận của Nhà nước về mặt pháp lý việc...

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 10/02/2022 | 09:11 AM
Thông báo về việc công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Danh sách các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Ngày đăng 28/01/2022 | 10:39 AM
Sau khi tự đánh giá kết quả xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các phường gửi hồ sơ đề nghị công nhận đến phòng Tư pháp Quận. Phòng Tư pháp đã thẩm tra hồ sơ, tham mưu Hội đồng đánh giá...

Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022

Ngày đăng 28/01/2022 | 10:36 AM
Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022

Cải chính hộ tịch cho người đã chết

Ngày đăng 15/01/2022 | 08:52 AM
Do pháp luật hộ tịch hiện hành mới chỉ có quy định hướng dẫn việc cải chính nội dung đăng ký khai tử, chưa có quy định, hướng dẫn cải chính các nội dung đăng ký hộ tịch khác của người đã chết, đặc...

Phòng, chống đại dịch Covid-19: Trách nhiệm của nhà nước, bổn phận của công dân

Ngày đăng 15/01/2022 | 08:50 AM
Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rộng khắp thế giới nói chung và tới Việt Nam nói riêng. Vì vậy, việc xác định rõ trách nhiệm của nhà nước và bổn phận của công dân trong việc phòng, chống đại dịch này...

Thù lao cho hòa giải viên ở cơ sở, đề xuất kiến nghị

Ngày đăng 15/01/2022 | 08:49 AM
Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản ở cộng đồng và các hòa giải viên tham gia hòa giải hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và không...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận