Phổ biến giáo dục pháp luật

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 10/02/2022 | 09:11 AM
Thông báo về việc công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Danh sách các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Ngày đăng 28/01/2022 | 10:39 AM
Sau khi tự đánh giá kết quả xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các phường gửi hồ sơ đề nghị công nhận đến phòng Tư pháp Quận. Phòng Tư pháp đã thẩm tra hồ sơ, tham mưu Hội đồng đánh giá...

Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022

Ngày đăng 28/01/2022 | 10:36 AM
Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022

Cải chính hộ tịch cho người đã chết

Ngày đăng 15/01/2022 | 08:52 AM
Do pháp luật hộ tịch hiện hành mới chỉ có quy định hướng dẫn việc cải chính nội dung đăng ký khai tử, chưa có quy định, hướng dẫn cải chính các nội dung đăng ký hộ tịch khác của người đã chết, đặc...

Phòng, chống đại dịch Covid-19: Trách nhiệm của nhà nước, bổn phận của công dân

Ngày đăng 15/01/2022 | 08:50 AM
Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rộng khắp thế giới nói chung và tới Việt Nam nói riêng. Vì vậy, việc xác định rõ trách nhiệm của nhà nước và bổn phận của công dân trong việc phòng, chống đại dịch này...

Thù lao cho hòa giải viên ở cơ sở, đề xuất kiến nghị

Ngày đăng 15/01/2022 | 08:49 AM
Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản ở cộng đồng và các hòa giải viên tham gia hòa giải hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và không...

Nội dung và phương thức tổ chức thi hành pháp luật

Ngày đăng 15/01/2022 | 08:47 AM
Các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước (nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống) khá đa dạng. Nội dung của các hoạt động này được quy định trong Luật và các văn bản hướng...

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư

Ngày đăng 14/01/2022 | 04:36 PM
Trong cuộc sống hàng ngày, do sự khác biệt về lợi ích kinh tế, quan điểm, nhận thức, lối sống, tính cách, kinh nghiệm, nên việc nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình,...

Tư vấn và Hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ, trẻ em trong khu vực lao động phi chính thức - Ưu tiên phụ nữ, trẻ em nhiễm HIV và nguy cơ lây nhiễm HIV cao trong lao động, việc làm và Thực thi thủ tục hành chính

Ngày đăng 04/01/2022 | 08:41 AM
Những ngày cuối cùng của năm 2021, được sự hỗ trợ từ phía Liên minh châu Âu (EU), EU JULE, OXFAM và Quỹ thúc đẩy các sáng kiến Tư pháp (EU JULE- JIFF). Hội Luật gia Việt Nam - Trung tâm Tư vấn Pháp...

Tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên

Ngày đăng 04/01/2022 | 08:37 AM
Theo bà Nguyễn Thanh Trúc, chuyên gia bảo vệ trẻ em - đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF), một năm tại Việt Nam có hơn 2000 trẻ em bị xâm hại, 4.4% phụ nữ bị bạo lực từ 18...

Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em

Ngày đăng 04/01/2022 | 08:36 AM
Ngày 29/11/2006, Việt Nam đã thông qua luật Bình đẳng giới. Mục tiêu của Việt nam khi xây dựng Luật là: Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế -...

Quy định về quy trình tiếp công dân, quyền được từ chối khi tiếp công dân

Ngày đăng 30/12/2021 | 09:40 AM
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân. Trong đó Lưu ý quy định người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân, thể hiện ở một...

Một số điểm mới của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Ngày đăng 30/12/2021 | 09:39 AM
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Thông tư bao gồm 7...

Điều kiện để đơn khiếu nại, tố cáo được xem xét, giải quyết

Ngày đăng 30/12/2021 | 09:37 AM
Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân (Thông tư này có hiệu lực từ...

Triển khai thi hành việc thực hiện phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố

Ngày đăng 20/12/2021 | 09:26 AM
Triển khai thi hành việc thực hiện phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận