Phổ biến giáo dục pháp luật

Vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bình đẳng giới

Ngày đăng 10/12/2021 | 10:45 AM
Một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới chưa phù hợp với quy định của pháp luật như:

Xử lý tài sản sau cưỡng chế vi phạm hành chính

Ngày đăng 10/12/2021 | 10:44 AM
Khi cưỡng chế mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không phối hợp trong việc nhận lại tài sản thì xử lý tài sản sau cưỡng chế vi phạm hành chính (cưỡng chế phần biện pháp khắc phục hậu quả trong quyết...

Thông báo thời gian cưỡng chế vi phạm hành chính

Ngày đăng 10/12/2021 | 10:42 AM
Trước khi tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính (phần áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả) thì phải thông báo thời gian cưỡng chế cho cá nhân, tổ chức bị...

Hội Luật gia tham gia học tập và nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động

Ngày đăng 03/12/2021 | 09:14 AM
Hội Luật gia được tín nhiệm giới thiệu tham gia với tư cách thành viên Tổ tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai, Tư vấn pháp luật cho người lao động là mảng hoạt động trực thuộc...

Kết quả công tác tư pháp năm 2021

Ngày đăng 28/11/2021 | 11:37 AM
Trong năm 2021, công tác Tư pháp trên địa bàn Quận được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất khác Thành phố...

Kết quả công tác tư pháp tháng 11 năm 2021

Ngày đăng 28/11/2021 | 11:36 AM
Trong tháng 11/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Quận ban hành Báo cáo về cải cách Tư pháp năm 2021, Báo cáo công tác Tư pháp năm 2021, Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật quận...

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch covid-19

Ngày đăng 28/11/2021 | 11:30 AM
Ngày 12/11/2021, Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19” quận Hoàng Mai đã trao giấy chứng nhận cho 17 tập thể và 07 cá nhân đạt giải trong cuộc thi cấp...

Thành lập Văn phòng thừa phát lại

Ngày đăng 28/11/2021 | 11:28 AM
Ngày 28/10/2021, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2857/TB-STP về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, cho phép thành lập 02 Văn...

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất tại Hà Nội

Ngày đăng 16/11/2021 | 05:43 PM
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn kèm theo Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020.

Hội Luật gia quận Hoàng Mai đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân

Ngày đăng 16/11/2021 | 05:40 PM
Hội Luật gia Quận luôn thực hiện theo phương châm “Đưa pháp luật về cơ sở, giúp người dân tiếp cận pháp luật”, “mỗi luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”. Các cấp Hội luôn pháp huy...

Quy định pháp luật về sự tham gia của xã hội vào hoạt động trợ giúp pháp lý

Ngày đăng 16/11/2021 | 05:38 PM
Trợ giúp pháp lý là một trong những công việc để thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, Nhà nước giúp người nghèo và các đối tượng yếu thế khác hiểu biết...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Quận

Ngày đăng 16/11/2021 | 05:37 PM
Những năm qua, Hội luật gia quận Hoàng Mai đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình thông qua nhiều hoạt động xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tư vấn, trợ giúp pháp lý, tư vấn...

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 08/11/2021 | 09:29 AM
Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Ngày đăng 05/11/2021 | 11:19 AM
Ngày 08/10/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 và Công văn số...

Quận Hoàng Mai triển khai Quyết định của Thủ tướng quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:27 PM
Ngày 20/9/2021, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2001/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021, của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận