Phổ biến giáo dục pháp luật

Hội Luật gia quận Hoàng Mai đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân

Ngày đăng 16/11/2021 | 05:40 PM
Hội Luật gia Quận luôn thực hiện theo phương châm “Đưa pháp luật về cơ sở, giúp người dân tiếp cận pháp luật”, “mỗi luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”. Các cấp Hội luôn pháp huy...

Quy định pháp luật về sự tham gia của xã hội vào hoạt động trợ giúp pháp lý

Ngày đăng 16/11/2021 | 05:38 PM
Trợ giúp pháp lý là một trong những công việc để thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, Nhà nước giúp người nghèo và các đối tượng yếu thế khác hiểu biết...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Quận

Ngày đăng 16/11/2021 | 05:37 PM
Những năm qua, Hội luật gia quận Hoàng Mai đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình thông qua nhiều hoạt động xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tư vấn, trợ giúp pháp lý, tư vấn...

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 08/11/2021 | 09:29 AM
Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Ngày đăng 05/11/2021 | 11:19 AM
Ngày 08/10/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021 và Công văn số...

Quận Hoàng Mai triển khai Quyết định của Thủ tướng quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:27 PM
Ngày 20/9/2021, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2001/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021, của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:25 PM
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

07 trường hợp NLĐ nghỉ việc không cần báo trước từ năm 2021

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:23 PM
Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 quy định về các trường hợp NLĐ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần thông báo trước sau đây:

Một số điểm mới Nghị định 148/2020 về đất đai từ 08/02/2021

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:21 PM
Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021:

Nghị quyết 116/NQ-CP Hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:19 PM
Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho...

Khó khăn, vướng mắc trong việc xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích trong công tác lý lịch tư pháp

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:17 PM
Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực, Sở Tư pháp thực hiện xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích đối với tất cả các trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thông tin án tích. Trung tâm...

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:16 PM
Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân. Mục đích của việc tiếp công dân nhằm hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản...

19 đối tượng được miễn học phí

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:12 PM
Ngày 27/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi...

Nguyên tắc bảo đảm bí mật đời tư của cá nhân trong Phiếu LLTP số 2

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:10 PM
Theo quy định của Luật LLTP, mục đích quản lý LLTP là nhằm:

Một số văn bản pháp luật tiêu biểu có hiệu lực tháng 11/2021

Ngày đăng 03/11/2021 | 02:05 PM
Một số văn bản pháp luật tiêu biểu có hiệu lực tháng 11/2021

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận