Phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 01/10/2021 | 02:36 PM
Thành phố Hà Nội đã thực hiện qua 4 đợt giãn cách trên phạm vi toàn Thành phố, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố đã đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên hiện nay, dịch...

Triển khai thực hiện quy định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 01/10/2021 | 02:34 PM
Ngày 20/9/2021, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp...

Kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 01/10/2021 | 02:32 PM
Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại đối với nền kinh tế nước ta trong đó có Thủ đô Hà Nội. UBND quận Hoàng Mai đã chỉ...

Kết quả công tác tư pháp quý III năm 2021

Ngày đăng 01/10/2021 | 02:31 PM
Trong Quý III/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Quận tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch: Thẩm định 10 dự thảo văn bản QPPL do các phòng chuyên môn soạn thảo; góp ý 03...

Kết quả công tác tư pháp tháng 9 năm 2021

Ngày đăng 01/10/2021 | 02:29 PM
Trong tháng 9/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Quận ban hành 02 Kế hoạch: Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 21/9/2021 về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch...

Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 23/09/2021 | 02:48 PM
Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta.

Phân biệt Luật gia và Luật sư

Ngày đăng 23/09/2021 | 02:44 PM
Luật gia và Luật sư đều là những chức danh dành cho những người đang công tác trong ngành luật. Tuy nhiên, ranh giới giữa 2 chức danh này được quy định như:

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Ngày đăng 14/09/2021 | 11:08 AM
Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối...

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg: Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

Ngày đăng 14/09/2021 | 11:06 AM
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm...

Cơ quan tham mưu giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước

Ngày đăng 14/09/2021 | 10:59 AM
Giải quyết yêu cầu BTNN là công việc phức tạp. Cán bộ phụ trách công tác này ở các cơ quan chuyên môn cũng chưa có kinh nghiệm, hầu hết làm kiêm nhiệm nên không có nhiều thời gian nghiên cứu chuyên...

Quy định về hình thức gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 14/09/2021 | 10:57 AM
Theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành được thực hiện như sau:

Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 9/2021

Ngày đăng 14/09/2021 | 10:55 AM
Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 9/2021

Doanh nghiệp có được đóng bảo hiểm xã hội cho người ngoài không?

Ngày đăng 13/08/2021 | 09:37 AM
Theo quy định của Luật BHXH, Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội từ 01/7/2021

Ngày đăng 13/08/2021 | 09:35 AM
Hà Nội với vai trò là Thủ đô của cả nước nên tập trung một lượng lớn người lao động ngoại tỉnh làm việc và sinh sống. Hầu hết người sống ổn định tại Hà Nội đều có nguyện vọng nhập hộ khẩu, các quy...

Hướng dẫn mới về lương công chức hành chính từ 01/8/2021

Ngày đăng 13/08/2021 | 09:30 AM
Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận