Phổ biến giáo dục pháp luật

Kết quả công tác tư pháp quý III năm 2021

Ngày đăng 01/10/2021 | 02:31 PM
Trong Quý III/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Quận tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch: Thẩm định 10 dự thảo văn bản QPPL do các phòng chuyên môn soạn thảo; góp ý 03...

Kết quả công tác tư pháp tháng 9 năm 2021

Ngày đăng 01/10/2021 | 02:29 PM
Trong tháng 9/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Quận ban hành 02 Kế hoạch: Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 21/9/2021 về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch...

Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 23/09/2021 | 02:48 PM
Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta.

Phân biệt Luật gia và Luật sư

Ngày đăng 23/09/2021 | 02:44 PM
Luật gia và Luật sư đều là những chức danh dành cho những người đang công tác trong ngành luật. Tuy nhiên, ranh giới giữa 2 chức danh này được quy định như:

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Ngày đăng 14/09/2021 | 11:08 AM
Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối...

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg: Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

Ngày đăng 14/09/2021 | 11:06 AM
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm...

Cơ quan tham mưu giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước

Ngày đăng 14/09/2021 | 10:59 AM
Giải quyết yêu cầu BTNN là công việc phức tạp. Cán bộ phụ trách công tác này ở các cơ quan chuyên môn cũng chưa có kinh nghiệm, hầu hết làm kiêm nhiệm nên không có nhiều thời gian nghiên cứu chuyên...

Quy định về hình thức gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 14/09/2021 | 10:57 AM
Theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành được thực hiện như sau:

Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 9/2021

Ngày đăng 14/09/2021 | 10:55 AM
Một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 9/2021

Doanh nghiệp có được đóng bảo hiểm xã hội cho người ngoài không?

Ngày đăng 13/08/2021 | 09:37 AM
Theo quy định của Luật BHXH, Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội từ 01/7/2021

Ngày đăng 13/08/2021 | 09:35 AM
Hà Nội với vai trò là Thủ đô của cả nước nên tập trung một lượng lớn người lao động ngoại tỉnh làm việc và sinh sống. Hầu hết người sống ổn định tại Hà Nội đều có nguyện vọng nhập hộ khẩu, các quy...

Hướng dẫn mới về lương công chức hành chính từ 01/8/2021

Ngày đăng 13/08/2021 | 09:30 AM
Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức...

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày đăng 13/08/2021 | 09:29 AM
Ngày 24/5, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

Từ ngày 01/8/2021, chính thức bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư

Ngày đăng 13/08/2021 | 09:27 AM
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo...

Bảo đảm triển khai hiệu quả Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án

Ngày đăng 13/08/2021 | 09:25 AM
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, để Luật phát huy tối đa vai trò, tạo ra cơ chế giải quyết hiệu quả và nhân...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận