Phổ biến giáo dục pháp luật

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Ngày đăng 06/07/2021 | 09:46 AM
Khi xảy ra tranh chấp đất đai, các bên tranh chấp có thể tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải ở cơ sở bằng cách gửi đơn yêu cầu/đơn đề nghị tổ chức hòa giải đến UBND cấp xã nơi có đất...

Người dân được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin

Ngày đăng 06/07/2021 | 09:44 AM
Căn cứ theo Luật Tiếp cận thông tin 2016, người dân được quyền lập Phiếu yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin theo quy định như sau:

Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực XDPL, BTTP, HCTP, BTNN và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Ngày đăng 06/07/2021 | 09:41 AM
Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 741/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường...

Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Ngày đăng 06/07/2021 | 09:38 AM
Ngày 20/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú để không bị xóa hộ khẩu từ ngày 01/7/2021

Ngày đăng 29/06/2021 | 05:01 PM
     1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:      - Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm ...

Thủ tục và số tiền phải đóng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày đăng 29/06/2021 | 04:59 PM
Theo Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Quy định của pháp luật xử lý tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

Ngày đăng 29/06/2021 | 04:46 PM
Căn cứ Điều 349 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, quy định về hình phạt của tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép:

Thủ tục giải quyết tranh chấp về đất đai

Ngày đăng 29/06/2021 | 04:44 PM
Theo Điều 202 của Luật Đất đai năm 2013, trình tự giải quyết tranh chấp về đất đai được quy định như sau:

Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

Ngày đăng 29/06/2021 | 04:39 PM
Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm...

Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày đăng 25/06/2021 | 09:25 AM
Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật được huy động để tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi...

Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 25/06/2021 | 09:20 AM
Nhằm phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19, giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn...

Nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ngày đăng 25/06/2021 | 09:18 AM
Ngày 01/6/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 1357/UBND-TP về việc nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô.

Kết quả công tác tư pháp tháng 6 năm 2021

Ngày đăng 25/06/2021 | 09:09 AM
Kết quả công tác tư pháp tháng 6 năm 2021

Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 25/06/2021 | 09:07 AM
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại đối với nền kinh tế nước ta trong đó có Thủ đô Hà Nội. UBND quận Hoàng Mai đã chỉ...

Quy định của pháp luật xử lý về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

Ngày đăng 09/06/2021 | 10:04 AM
Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép là hành vi của một người vì vụ lợi mà tổ chức môi giới cho người khác ra khỏi biên giới Việt Nam hoặc vào...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận