Phổ biến giáo dục pháp luật

05 điểm mới của thẻ căn cước công dân gắn chíp so với CMND

Ngày đăng 09/06/2021 | 10:02 AM
05 điểm mới của thẻ căn cước công dân gắn chíp so với CMND

Từ 01/7/2021, công dân phải khai báo tạm vắng trong 4 trường hợp

Ngày đăng 09/06/2021 | 10:00 AM
Tạm vắng là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định. Theo đó, công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng trong 4 trường hợp được quy định cụ thể tại Luật Cư trú...

Quy định chung về xử lý tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:59 AM
Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, trong đó, quy định chung về xử lý tài sản bảo như sau:

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:58 AM
Theo Công văn 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 danh mục văn bản quy phạm pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

Đối tượng nào được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:56 AM
Điều 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp;...

10 vướng mắc thường gặp về ủy quyền

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:52 AM
Việc xác lập hợp đồng ủy quyền diễn ra nhiều trong cuộc sống hằng ngày, sau đây là 10 vướng mắc thường gặp về ủy quyền.

Thí điểm có 02 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:51 AM
Ngày 08/4/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.

Điều kiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:49 AM
Ngày 15/4/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, quy...

Hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:42 AM
Hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật là kết quả của sự tác động của văn bản quy phạm pháp luật đến các quan hệ xã hội so với các yêu cầu, mục tiêu khi ban hành văn bản đó. Nếu như hiệu lực của...

Pháp luật quy định như thế nào về xử lý y tế đối với người khi thực hiện kiểm dịch y tế biên giới

Ngày đăng 27/05/2021 | 03:05 PM
Điều 11 Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới quy định như sau:

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL quận Hoàng Mai năm 2021

Ngày đăng 27/05/2021 | 03:01 PM
Ngày 13/5/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-HĐPHPBGDPL về kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL Quận.

Kết quả công tác tư pháp tháng 5 năm 2021

Ngày đăng 27/05/2021 | 02:58 PM
Trong tháng 5/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Quận ban hành 02 Kế hoạch: Kế hoạch số 35/KH-HĐPHPBGDPL ngày 17/5/2021 về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng

Ngày đăng 27/05/2021 | 02:54 PM
Ngày 11/5/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 1053/UBND-TP về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng.

Tổng kết thực hiện Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Ngày đăng 27/05/2021 | 02:51 PM
Tổng kết thực hiện Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Chính sách mới liên quan đến giáo viên có hiệu lực từ tháng 5/2021

Ngày đăng 19/05/2021 | 10:55 AM
     1. Nhiều quy định mới giáo viên cần biết khi giảng dạy online      Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ...