Phổ biến giáo dục pháp luật

Vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:13 PM
Hiện nay pháp luật quy định việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng hai hình thức cơ bản.

Dân chủ công khai, bình đẳng trong vận động bầu cử

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:11 PM
Việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm nguyên tắc cơ bản là dân chủ công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu...

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử được quy định như thế nào?

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:10 PM
Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước; Uỷ ban bầu cử các cấp chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử...

Việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:09 PM
Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở...

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử do ai tổ chức và có những nội dung gì?

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:07 PM
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại...

Các mốc thời gian cần tập trung cho công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:05 PM
Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày...

Mục đích việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:04 PM
Việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có các mục đích sau đây:

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được quy định như thế nào

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:02 PM
Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được phân công cụ thể như sau:

Việc tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung vào các nội dung nào

Ngày đăng 13/05/2021 | 04:39 PM
Việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần tập trung vào các nội dung sau đây:

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:36 PM
Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP: Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 01/7/2021

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:27 PM
Ngày 15/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trong đó điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000...

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:24 PM
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn...

Đối tượng phải làm căn cước công dân gắn chíp trước 01/7/2021

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:21 PM
Đối tượng phải làm căn cước công dân gắn chíp trước 01/7/2021

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2021

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:15 PM
Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2021

Hình thức vận động bầu cử

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:13 PM
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, hình thức vận động bầu cử của người ứng cử được quy định như sau:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận