Phổ biến giáo dục pháp luật

Phân biệt khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:31 AM
Theo Điều 113, Điều 114 Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể được phân biệt với nhau bởi một số tiêu chí sau đây:

Không sang tên Sổ đỏ người dân sẽ bị phạt

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:28 AM
Sang tên Sổ đỏ là cách gọi của người dân dùng để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Theo quy định, khi chuyển nhượng, tặng cho thì...

Nghị định số 17/2021/NĐ-CP: Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:25 AM
Ngày 09/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Nghị định số 16/2021/NĐ-CP: Mức thu, nộp phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:22 AM
Ngày 03/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải...

04 trường hợp bắt buộc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:20 AM
Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động năm 2019 thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và...

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai có Sổ đỏ

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:16 AM
Tranh chấp đất đai xảy ra ngày càng phổ biến, nhất là khi giá trị quyền sử dụng đất ngày một tăng cao. Để giúp người dân biết về quá trình giải quyết tranh chấp đất đai, sau đây là thủ tục giải...

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:13 AM
Hiện nay, tranh chấp đất đai xảy ra phổ biến, trong đó có tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau. Để các bên nắm rõ quá trình giải quyết, dưới đây là thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai...

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 14/04/2021 | 11:44 AM
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:37 PM
     Ngày 06/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 721/UBND-TP về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm...

Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi hành án hình sự

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:36 PM
     Ngày 02/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của...

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:34 PM
     Ngày 05/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:30 PM
     Ngày 25/3/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ...

Quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:27 PM
Ngày 24/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Thông tư này quy định về...

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:26 PM
Ngày 09/2/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn...

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:14 PM
Tại Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, có hiệu lực từ ngày 03/3/2021. Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận