Phổ biến giáo dục pháp luật

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP: Quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Ngày đăng 23/02/2021 | 12:00 PM
Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Gắn công tác xây dựng pháp luật với phổ biến và thi hành pháp luật

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:59 AM
Trong những năm qua, thể chế trong lĩnh vực PBGDPL tiếp tục được hoàn thiện, triển khai và phát huy hiệu lực, hiệu quả trên thực tế. Cùng với việc đặt trọng tâm tổ chức thực hiện Luật PBGDPL có...

Hòa giải ở cơ sở - thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:57 AM
Hòa giải ở cơ sở là phương thức giải quyết tranh chấp xuất phát từ truyền thống nhân văn, tinh thần đoàn kết, hòa hiếu của dân tộc. Việc hòa giải cơ sở được phát huy sẽ gắn kết cộng đồng dân cư,...

Quy định về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:53 AM
Ngày 08/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:49 AM
Tại Việt Nam, trong những ngày qua đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút tại Hải Dương và Quảng Ninh, là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến...

Mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và căn cứ pháp lý

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:45 AM
Ngày 09/02/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 292/UBND-TP yêu cầu các đơn vị và UBND các phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mức xử...

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:41 AM
Ngày 09/02/2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 12/HĐPHPBGDPL-TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban,...

Tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:39 AM
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và Thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số...

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:37 AM
Ngày 09/02/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 318/UBND-TP ngày 09/02/2021 đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Quận và UBND các phường tuyên truyền, phổ biến các...

Kết quả công tác tư pháp tháng 02 năm 2021

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:36 AM
Kết quả công tác tư pháp tháng 02 năm 2021

Thực hiện Quy chế quản lý sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp

Ngày đăng 19/02/2021 | 09:04 AM
Thực hiện Quy chế quản lý sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp

Trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 09:03 AM
Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố: Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, bám sát mục tiêu và phương châm chỉ đạo điều hành năm 2021 của Chính phủ, Chương trình...

Kết quả công tác tư pháp tháng 1 năm 2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 09:01 AM
Kết quả công tác tư pháp tháng 1 năm 2021

Hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày đăng 06/02/2021 | 11:01 AM
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn về đăng ký thuế

Thủ tướng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Ngày đăng 06/02/2021 | 11:00 AM
Ngày 13/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg). Theo đó,...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận