Phổ biến giáo dục pháp luật

Trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 09:03 AM
Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố: Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, bám sát mục tiêu và phương châm chỉ đạo điều hành năm 2021 của Chính phủ, Chương trình...

Kết quả công tác tư pháp tháng 1 năm 2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 09:01 AM
Kết quả công tác tư pháp tháng 1 năm 2021

Hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày đăng 06/02/2021 | 11:01 AM
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn về đăng ký thuế

Thủ tướng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Ngày đăng 06/02/2021 | 11:00 AM
Ngày 13/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg). Theo đó,...

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP: Cơ quan soạn thảo VBQPPL phải trả lời ý kiến phản biện của MTTQVN

Ngày đăng 06/02/2021 | 10:58 AM
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản...

Cách xác định thời điểm nghỉ hưu, thời điểm bắt đầu nhận lương hưu

Ngày đăng 06/02/2021 | 10:54 AM
Chính phủ ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động...

Cách tính lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện

Ngày đăng 06/02/2021 | 10:51 AM
Để được hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2021 là nam đủ 60 tuổi 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi 4 tháng và đủ 20 năm đóng BHXH trở lên

Bãi bỏ 08 Nghị định về lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngày đăng 06/02/2021 | 10:49 AM
Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016

Ngày đăng 06/02/2021 | 10:47 AM
Ngày 18/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 4756/BTP-HTQTCT gửi các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của...

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt

Ngày đăng 06/02/2021 | 10:46 AM
Hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt là một trong những quy định quan trọng thuộc nội dung về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Từ 2/2021: Áp dụng quy định mới về tính tiền lương làm thêm giờ

Ngày đăng 06/02/2021 | 10:40 AM
Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP được ban hành hôm 14/12, việc tính tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 98 của Bộ Luật Lao động sẽ được áp dụng theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 01/02/2021....

Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2021

Ngày đăng 06/02/2021 | 10:38 AM
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2021

Tuyên truyền Quyết định số 5429/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng 30/01/2021 | 04:05 PM
Ngày 31/12/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 5429/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2020 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một...

Danh sách các phường thuộc quận Hoàng Mai đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ngày đăng 27/01/2021 | 04:57 PM
Sau khi tự đánh giá kết quả xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các phường gửi hồ sơ đề nghị công nhận đến phòng Tư pháp Quận. Phòng Tư pháp đã thẩm tra hồ sơ, tham mưu Hội đồng đánh giá...

Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2021

Ngày đăng 27/01/2021 | 04:54 PM
Thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố ”Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận