Thi đua - khen thưởng

Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng 06/11/2018 | 10:57 AM
Thực hiện Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Kế hoạch số 224/KH-MTTQ-BTT ngày 07/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại...

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Ngày đăng 31/10/2018 | 10:56 AM
Chi tiết xem tại đây

Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước

Ngày đăng 31/10/2018 | 10:09 AM
Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt”, kịp thời biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận và phong trào thi đua. Chủ động phát hiện, lựa chọn những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt có nhiều sáng tạo, sáng kiến nhằm tuyên truyền phổ biến, nhân rộng điển hình và...

Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2018

Ngày đăng 16/05/2018 | 10:03 AM
Chi tiết xem tại đây

Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 05/09/2017 | 09:52 AM
Trong số các doanh nghiệp đang kinh doanh tại quận Hoàng Mai, Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh, có trụ sở tại số nhà 123, phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai do bà Bùi Thị Hạnh Hiếu - Tổng giám đốc Công ty là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong trong việc gìn giữ - khôi phục - phát triển - tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt trong lĩnh vực lúa gạo...

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2015

Ngày đăng 14/01/2016 | 02:53 PM
Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận