thông báo

Lịch tiếp công dân của cán bộ Ban Tiếp công dân quận Hoàng Mai

Ngày đăng 22/01/2019 | 10:47 AM  | View count: 28
Chi tiết xem tại đây

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án đầu tư phát triển cải tạo, xây dựng trường Mầm non Đại Kim - cơ sở Kim Lũ

Ngày đăng 18/01/2019 | 02:51 PM  | View count: 40
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng trường Mầm non Vĩnh Hưng tại ô F2/NT3

Ngày đăng 09/01/2019 | 04:13 PM  | View count: 55
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu khảo sát thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự Cải tạo tuyến đường Nguyễn Khoái

Ngày đăng 09/01/2019 | 04:11 PM  | View count: 74
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Lịch tiếp công dân của UBND quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 05/01/2019 | 02:06 PM  | View count: 71
Chi tiết xem tại đây

Thông báo mời thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2)

Ngày đăng 27/12/2018 | 02:14 PM  | View count: 67
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng trường Mầm non Sơn Ca

Ngày đăng 18/12/2018 | 10:06 AM  | View count: 83
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư...

Thông báo mời thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt

Ngày đăng 18/12/2018 | 10:04 AM  | View count: 66
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt

Ngày đăng 18/12/2018 | 10:01 AM  | View count: 62
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng trường Mầm non Hoàng Liệt

Ngày đăng 18/12/2018 | 09:57 AM  | View count: 49
Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban...

Thông báo mời thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng trường Tiểu học Thanh Trì

Ngày đăng 18/12/2018 | 09:53 AM  | View count: 43
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo lịch tiếp công dân của cán bộ Ban tiếp công dân quận Hoàng Mai

Ngày đăng 14/12/2018 | 02:52 PM  | View count: 48
Chi tiết xem tại đây

Thông báo mời thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán dự án xây dựng trường Mầm non Tân Mai

Ngày đăng 10/12/2018 | 05:04 PM  | View count: 33
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận