thông báo

Phân công lịch trực, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 12:45 PM  | View count: 64
Chi tiết xem tại đây

Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển vào chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự các phường năm 2017

Ngày đăng 24/11/2017 | 12:07 PM  | View count: 194
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND quận)

Ngày đăng 19/10/2017 | 04:58 PM  | View count: 271
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo tuyển sinh nghề kỹ thuật chế biến món ăn năm 2017

Ngày đăng 18/09/2017 | 08:31 AM  | View count: 71
Nội dung chi tiết xem tại đây

Phân công lịch trực, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9

Ngày đăng 29/08/2017 | 08:55 AM  | View count: 76
Nội dung chi tiết xem tại đây

Mời tham gia cung cấp thực phẩm cho bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 01/08/2017 | 10:30 AM  | View count: 73
Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thông báo mời thầu

Ngày đăng 31/07/2017 | 05:33 PM  | View count: 88
Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộcỦy ban...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận