thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Định Công (cơ sở 2)

Ngày đăng 09/08/2018 | 14:45 PM  | View count: 37
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án cải tạo, xây dựng trường Mần non Mai Động

Ngày đăng 12/07/2018 | 10:44 AM  | View count: 150
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ –UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư...

Thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Nhà Hội họp khu Liên Cơ phường Hoàng Liệt

Ngày đăng 12/07/2018 | 10:41 AM  | View count: 146
     Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây...

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, xây dựng trường mầm non Mai Động

Ngày đăng 05/07/2018 | 02:58 PM  | View count: 143
        Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập Ban quản lý dự án...

Thông báo danh sách nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá QSD đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III

Ngày đăng 02/07/2018 | 03:19 PM  | View count: 254
Danh sách nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá QSD đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III và đấu giá QSD đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai,...

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai trong 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 31/05/2018 | 11:02 AM  | View count: 255
Chi tiết xem tại đây

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai

Ngày đăng 28/05/2018 | 03:56 PM  | View count: 506
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận