TÌm hiểu Pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19

Hội nghị Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2022
Ngày đăng 05/04/2022 | 08:38

Ngày 21/3/2022, đồng chí Trần Quý Thái - Phó chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi để triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 13/KH-HĐ ngày 23/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2022.

     Tại buổi họp, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Hải Linh - Trưởng phòng Tư pháp, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi trình bày dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi, Thể lệ cuộc thi. Các Thành viên Ban tổ chức cuộc thi đã phát biểu ý kiến góp ý vào Thông báo phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi, Thể lệ cuộc thi để đảm bảo cuộc thi được triển khai có hiệu quả và đạt được mục đích phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19, tìm ra những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19.

     Với các ý kiến góp ý của các Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, đồng chí Trần Quý Thái - Phó chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã giao Tổ thư ký cuộc thi giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi bổ sung, chỉnh sửa Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi, Thể lệ cuộc thi theo các ý kiến góp ý của các Đại biểu dự họp. Giao Ban ra đề thi sớm hoàn thiện Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và câu tự luận, mẫu bài dự thi, hoàn thành trong tháng 3/2022.

     Để cuộc thi đạt được mục đích và yêu cầu như kế hoạch đã đề ra, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị từng Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc, Thành viên Ban ra đề thi có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận