tin nổi bật

Đại hội công đoàn cơ quan Dân - Đảng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đăng 10/11/2017 | 03:37

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/LĐLĐ ngày 30/3/2017 của Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Được sự nhất trí của Đảng ủy cơ quan và Liên đoàn Lao động quận; ngày 03/11/2017, tại hội trường 419, Công đoàn cơ quan Dân - Đảng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

      Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Thủ trưởng Cơ quan Dân - Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, cùng toàn thể các đồng chí Đoàn viên Công đoàn cơ quan Dân - Đảng quận Hoàng Mai.

     Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Dân - Đảng đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận Hoàng Mai. Đặc biệt là sự quan tâm của thường trực Quận ủy, Đảng ủy cơ quan. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư thường trực, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng nhấn mạnh: Công đoàn cơ quan Dân Đảng có nhiệm vụ quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng công việc. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.

     Trong thời gian tới, Đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị Công đoàn cơ quan Dân  Đảng cần nâng cao hơn nữa trong việc vận động đoàn viên, người lao động trong Cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tham gia quản lý Cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ quan vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

     Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí. Đại hội đã bầu 02 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Dân - Đảng khóa mới đi dự Đại hội công Đoàn Quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Dân - Đảng Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022

 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận