tin nổi bật

Hội nghị tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng 18/12/2017 | 08:16

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 22/11/2017 của Thành uỷ Hà Nội về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; Công văn số 1085-CV/BTGTU ngày 06/12/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quận Hoàng Mai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến

     Tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vinh – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cùng các đồng chí UVTV; các đồng chí Quận ủy viên, trưởng, phó các phòng ban, đơn vị, đoàn thể Quận, Lãnh đạo TTBD Chính trị quận, Bí thư, Phó Bí thư các cấp ủy trực thuộc, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch phụ trách Văn xã UBND, Ban Thường vụ và Trưởng ban Tuyên giáo các phường. Tới dự và đưa tin có các đồng chí phóng viên Đài PT-TH Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Thành phố.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ y tế, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ tổ chức - Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức TW truyền đạt tập trung vào những nội dung, quan điểm căn bản, cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng: Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

     Nhìn chung, công tác tổ chức Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, thời gian, giúp cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tại cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận