tin nổi bật

Quận Hoàng Mai chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận năm 2018
Ngày đăng 13/03/2018 | 10:10

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả trên địa bàn quận, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển; quản lý, giám sát tốt hơn công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, chế biến, kinh doanh sản phẩm gia súc gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, góp phần ổn định xã hội

      Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018; Kế hoạch số 93/KH-TY ngày 26/01/2018 của Chi cục Thú y Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

     UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/02/2018 về triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, trong đó chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các phường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố, Quận về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra; quản lý dịch bệnh gia súc, gia cầm đến tận tổ dân phố, khu dân cư, hộ gia đình; phát hiện sớm, bao vây, khống chế kịp thời, có hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng; kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn quận; thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định; ngăn chặn và xử lý triệt để việc kinh doanh gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

     Với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của quận Hoàng Mai, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018 sẽ đạt được những kết quả nhất định./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận