tin nổi bật

Quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn quận năm 2018
Ngày đăng 28/03/2018 | 08:29

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND quận Hoàng Mai về tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018. Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai luôn xác định vai trò của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế xã hội của Quận, vì vậy, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Thành phố luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng

     Ngay từ đầu năm 2018, UBND quận đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn quận, trong đó có việc tổ chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất và kiến nghị. UBND quận đã tiếp nhận và tổng hợp phiếu ý kiến của 56 doanh nghiệp với 41 đề nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội, thủ tục vay vốn và một số lĩnh vực khác.

     UBND quận đã tiến hành phân loại ý kiến để chuyển đến các Sở, Ngành của Thành phố và các phòng, ban, ngành liên quan thuộc quận gồm: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội, Chi cục Thuế Hoàng Mai để phối hợp giải đáp, làm rõ những ý kiến của doanh nghiệp. Với tinh thần phối hợp chặt chẽ với UBND quận Hoàng Mai trong việc chuẩn bị tổ chức hội nghị, các Sở, Ngành đã có văn bản để giải đáp đề nghị của các doanh nghiệp.

      Ngày 23/3/2018, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Tham dự hội nghị có đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Công thương; Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội; Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội; Lãnh đạo Quận ủy-HĐND-UBND quận Hoàng Mai; Các phòng, ban, ngành liên quan thuộc quận và 217 doanh nghiệp trên địa bàn.

     Tại hội nghị, đại diện các Sở, ngành của Thành phố, các phòng, ban, ngành liên quan thuộc quận đã trực tiếp trả lời, làm rõ những ý kiến của doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực thuế, lãi suất, thủ tục vay vốn ngân hàng, mức đền bù
giải phóng mặt bằng...

     Kết thúc hội nghị, lãnh đạo UBND Quận giao các phòng, ngành chuyên môn phối hợp trực tiếp với doanh nghiệp hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị được nêu tại hội nghị cho các doanh nghiệp; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, UBND quận sẽ tiếp tục báo cáo Thành phố để xin ý kiến chỉ đạo nhằm giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận