tin nổi bật

Quận Hoàng Mai: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW
Ngày đăng 05/07/2018 | 03:20

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 09/5/2018; Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 11/5/2018 của Thành ủy Hà Nội, sáng ngày 28/6/2018, tại Hội trường - Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, của BCH TW Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

     Tham gia Hội nghị có 300 đại biểu là các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các phường; các đồng chí khối vận các phường, Ban thường vụ Đoàn thanh niên CSHCM phường, Tổ trưởng tổ dân vận khu dân cư. Dự Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Vinh - TUV, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể Chính trị xã hội Quận; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Quận đoàn; Các đồng chí Chủ tịch các hội quần chúng quận.

     Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, của BCH TW Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

     Trong mười năm qua, trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, Quận Hoàng Mai luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Hoàng Mai luôn đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, tập trung phát triển ngành thương mại, dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do quận quản lý bình quân 10 năm tăng 14,85%. Thu ngân sách đảm bảo vượt chỉ tiêu Thành phố giao và HĐND quyết nghị, năm 2008 đạt 653.091 triệu đồng, năm 2018 dự kiến đạt 7.094.200 triệu đồng, tăng 10,86 lần. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, công tác thanh niên của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên. Tổ chức bộ máy tham mưu công tác dân vận ngày càng được kiện toàn, củng cố và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác dân vận của chính quyền và đơn vị trực thuộc được quan tâm thực hiện, trong đó nổi bật đã làm tốt công tác quản lý đô thị - trật tự xây dựng, số công trình vi phạm năm sau thấp hơn năm trước. Nhiều dự án giải phóng mặt bằng đã tuyên truyền, vận động thành công mà không phải tổ chức cưỡng chế như: Dự án đường 2,5 Đầm Hồng phường Định Công, Khu đô thị phường Thịnh Liệt, dự án đường Tam Trinh kéo dài… Phong trào thi đua  Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy hiệu quả công tác dân vận trong giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, nảy sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước cũng như góp phần nâng cao ý thức nhân dân. Cụ thể, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong công tác vệ sinh môi trường đang ngày càng lan tỏa, đem lại ý nghĩa thiết thực, đã thu gom và xóa nhiều điểm chân rác làm thành các bồn hoa, các tuyến đường đê nở hoa trên địa bàn các phường Vĩnh Hưng, Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở… Các hoạt động Đoàn-Hội đã ngày càng đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ sở, đơn vị và của Quận.

     Sau khi thông qua báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết, hội nghị cũng đã nghe đại diện các cơ sở trình bày tham luận về công tác dân vận, công tác thanh niên trên địa bàn Quận: công tác dân vận tại khu dân cư; công tác dân vận của Hội phụ nữ phường; sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên; trong đó nêu bật những thuận lợi, khó khăn cũng như kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 27/5/2008 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 tại cơ sở. Qua đó, đề xuất phương hướng hoạt động để công tác dân vận, công tác thanh niên ngày càng có chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

     Đại diện Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã biểu dương, khen ngợi những thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW mà Quận Hoàng Mai đã đạt được trong thời gian qua.

     Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã khái quát những kết quả đã đạt được, phương hướng nhiệm vụ thời gian sắp tới, đồng thời, động viên, khích lệ toàn thể hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 25- NQ/TW và quyết tâm xây dựng Đảng bộ Hoàng Mai văn minh giàu đẹp. Cụ thể: Các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân, tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và dân tộc, lý tưởng cách mạng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đề cao vai trò, vị trí công tác dân vận và công tác thanh niên nhất là trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao vai trò của hệ thống dân vận từ Quận tới cơ sở; phân công rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, với tinh thần “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng việc” nhằm nâng cao trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hàng năm tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết…

     Kết thúc Hội Nghị, Thường trực Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng 38 đơn vị, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận