tin nổi bật

Ban Dân vận Quận ủy tổ chức giao ban công tác Dân vận với Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2023
Ngày đăng 02/03/2023 | 11:15

Ngày 23/02/2023, Ban Dân vận Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2023. Dự hội nghị, có đồng chí Khương Quốc Hưng - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy; đại diện lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội Quận.

     Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận đã trình bày báo cáo công tác dân vận tháng 2 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 cũng như các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, các hoạt động hưởng ứng chào mừng các ngày lễ của đất nước, chào mừng 20 năm thành lập Quận (25/11/2003 - 25/11/2023). Ban Dân vận Quận ủy và các đoàn thể chính trị đã thực hiện tốt, bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy; các chương trình, kế hoạch công tác dân vận làm tốt công tác tham mưu, triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Tết Nguyên đán chào đón các lễ hội Xuân Qúy Mão 2023. Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội của các đơn vị trên địa bàn quận, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tại các tổ dân phố.

     Trong tháng 2/2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội Quận, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2023) và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai. Các cấp hội, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn tăng cường dọn vệ sinh phòng chống dịch sốt sốt huyết. Cán bộ và Nhân dân trên địa bàn phấn khởi tổ chức các hoạt độngMừng Đảng - Mừng Xuân mới. Cảnh quan đô thị trên địa bàn quận “Xanh - Sạch - Đẹp”.

     Trong thời gian qua, công tác Dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động.Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tổ chức góp phần vào thành tích chung của Quận. Chủ động thực hiện tốt kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình có công, gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết.Triển khai rà soát, nắm chắc tình hình tôn giáo và tuyên truyền vận động các cơ sở tôn giáo, chức sắc, tín đồ thực hiện tốt quy định của Pháp luật. Đăng ký các mô hình, điển hình thi đua “Dân vận khéo” năm 2023theo Công văn số 507-CV/QU ngày 10/02/2023 của Quận uỷ về việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

     Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy; Chương trình toàn khóa công tác dân vận nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình, kế hoạch công tác của Quận, Ban Dân vận tham mưu xây dựng và ban hành chương trình công tác năm 02 BCĐ công tác  tôn giáo và BCĐ Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, Kế hoạch số 138-KH/QU ngày 31/01/2023 của Quận uỷ về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Thông báo số 187-TB/QU ngày 10/02/2023 về phê duyệt nội dung giám sát phản biện xã hội và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hoàng Mai năm 2023.

     Tình hình tôn giáo trên địa bàn Quận cơ bản ổn định, cấp ủy, chính quyền, hệ thống khối vận tổ dân phố và đặc biệt công an Quận nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng phối hợp tiếp tục tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo. Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với công an Quận tiếp tục nắm bắt thông tin về các vụ việc liên quan đến công tác tôn giáo. Theo dõi, nắm bắt thông tin tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trao đổi giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến công tác tôn giáo trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo, chức sắc, tín đồ đảm bảo tình hình an ninh trật tự nhất là trong và sau Tết Nguyên đán. Các cơ sở thờ tự trên địa bàn quận mở cửa đáp ứng nhu cầu du xuân, lễ Phật cầu an của Nhân dân trên địa bàn.

     Bám sát chức năng nhiệm vụ, Ban Dân vận Quận ủy đã tham mưu và chủ động đôn đốc các đơn vị tổ chức tốt công tác tham mưu, chủ động triển khai và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng 01, 02 năm 2023, phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình phối hợp năm 2023.

     MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2023. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua ngay từ đầu năm,trong đó tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia lao động phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

     Tại hội nghị các ý kiến phát biểu đã nhất trí cao với báo cáo đánh giá công tác dân vận và đóng góp các kết quả đã thực hiện cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sẽ triển khai theo kế hoạch.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Khương Quốc Hưng - UVTV, Trưởng Ban Dân vận đề nghị trong thời gian tới UB MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội quận cần tập trung thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và Nhân dân thực hiện tốt nội quy quy chế của cơ quan, đánh giá kết quả hoạt động từng tuần, từng tháng. Tham mưu tổ chức tốt kế hoạch nhiệm vụ của UB MTTQ và các đoàn thể gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và nhiệm vụ chính trị của Quận.

Nguồn: Ban Dân vận Quận ủy

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 0