tin nổi bật

Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Ngày đăng 17/03/2023 | 14:55

Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 15/2/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về một số nội dung thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Thành ủy Hà Nội về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng học tập chuyên đề năm 2023 và kế hoạch số 53-KH/QU ngày 19/10/2021 của Quận ủy về thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     Sáng ngày 10/3/2023, Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu của Quận đến 14 phường.

     Tại hội nghị Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương về Quận trực tiếp làm Báo cáo viên, truyền đạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân chào mừng 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai”.  Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận, cùng sự tham dự của gần 3.000 cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quận.

     Năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy chọn chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023)”. Để tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, đơn vị của Quận, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

     - Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 53-KH/QU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

     - Tiếp tục học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     -Tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục. Chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

     - Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân”, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân. Từ đó, xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện gắn với từng vị trí công tác của cán bộ, đảng viên, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023).

Nguồn: Ban Tuyên giáo Quận ủy

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 0