tin nổi bật

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND Quận với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 14 phường Quý I/2023
Ngày đăng 20/03/2023 | 14:20

Sáng ngày 14/3/2023, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Quận uỷ - HĐND - UBND Quận với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 14 phường Quý I/2023. Các đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận chủ trì hội nghị.

     Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Quận; các đồng chí cấp Trưởng các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội Quận, Đảng ủy khối Doanh nghiệp NKVNN; các phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp và đơn vị hiệp quản thuộc Quận.

    Hội nghị giao ban giữa Thường trực Quận uỷ - HĐND - UBND Quận với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 14 phường Quý I/2023 với các nội dung quan trọng:

- Báo cáo các nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận (25/11/2003/25/11/2023).

- Nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng, tình hình triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy báo cáo nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng, tình hình triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua và bảo đảm an sinh xã hội hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận (25/11/2003/25/11/2023); đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Quận báo cáo công tác tăng cường quản lý đô thị trên địa ban Quận hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận; đồng chí Nguyễn Đình Chiến - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an Quận báo cáo công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn Quận hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận; đồng chí Đàm Tiến Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận báo cáo công tác bảo đảm cơ sở vật chất và hậu cần phục vụ các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận.

     Sau khi nghe các báo cáo trình bày tại Hội nghị, đã có 08 ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận đại diện cho các cơ quan, đơn vị và các phường, cũng như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận, các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung các báo cáo.

     Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận yêu cầu các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận tới cơ sở:

     - Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý của chính quyền từ Quận đến cơ sở; thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2022, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận uỷ, Đảng uỷ các phường căn cứ kế hoạch của Quận ủy và các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể trong năm 2023.

     - Đối với việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Quận Hoàng Mai và các cấp ủy trực thuộc Quận ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2023, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, Ban Chỉ đạo 06 Chương trình công tác của Quận ủy, các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 140-KH/QU, ngày 02/03/2023 của Quận ủy để chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức sơ kết, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

     - Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận (25/11/2003-25/11/2023), trong đó tập trung các nhiệm vụ: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công đề xuất gắn biển công trình 20 năm thành lập Quận; công tác chỉnh trang đô thị tại các tuyến phố chính và duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật tạo bộ mặt đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp”; đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở, vật chất, hận cần; đẩy mạnh tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh Quận đã đạt được trong 20 năm; đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn các hội các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận.

     - Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, hoạt động của cả hệ thống chính trị gắn với chủ đề công tác năm 2023; đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận và của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức tốt việc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Chỉ đạo Liên đoàn Lao động Quận chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn các cấp quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nguồn: Quận ủy Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 9
Tổng: 0