tin nổi bật

Hướng dẫn xây dựng, duy trì, nhân rộng những điển hình tiên tiến về PCCC&CNCH năm 2023
Ngày đăng 29/03/2023 | 18:16

UBND quận Hoàng Mai hướng dẫn “XÂY DỰNG, DUY TRÌ, NHÂN RỘNG NHỮNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VỀ PCCC VÀ CNCH NĂM 2023”, cụ thể như sau:

     I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

     1. Đối tượng xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến

- Đơn vị hành chính cấp xã (14 phường).

- Các cơ sở (theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy), kể cả cơ sở quốc phòng hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

     2. Thủ tục và thẩm quyền xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC

    2.1. Hồ sơ đề nghị xét, công nhận danh hiệu “Đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC” gồm:

- Đơn đăng ký trở thành đơn vị điển hình tiên tiến hoặc đăng ký giữ vững đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2023;

- Báo cáo thành tích thực hiện công tác PCCC (có chữ ký và đóng dấu của người đứng đầu đơn vị địa phương, cơ sở);

- Bảng chấm điểm của Công an Quận (có Mẫu Phiếu chấm điểm cụ thể kèm theo);

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Công an Quận;

- Bảng trích ngang thành tích có xác nhận (ký và đóng dấu của Công an Quận).

Ghi chú : Công an Thành phố chỉ xét công nhận danh hiệu “Đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC” đối với những đơn vị địa bàn phường và cơ sở có bản đăng ký từ đầu năm.

     2.2. Thẩm quyền và thời gian nhận hồ sơ, xét công nhận

- Thời gian nhận đơn đăng ký: Các đơn vị đăng ký gửi về Công an Quận (qua Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) trước ngày 15/3/2023;

- Thời gian nhận báo cáo thành tích và thẩm định hồ sơ:

+ Báo cáo thành tích và hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC của các đơn vị đã đăng ký từ đầu năm gửi về Công an Quận (qua Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) tập hợp xong trước ngày 10/9/2023;

+ Công an Quận căn cứ bản đăng ký, báo cáo thành tích, bảng chấm điểm, thẩm định hồ sơ, tập hợp tài liệu, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2023 gửi về Công an Thành phố (qua Phòng PC07) trước ngày 20/9/2023.

- Công an Quận là đơn vị nhận và phối hợp với Phòng PC07 - CATP kiểm tra đánh giá, chấm điểm kết quả hồ sơ đề nghị công nhận.

     II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

     1. Văn phòng HĐND-UBND Quận

- Chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng nội dung, thông tin liên quan đến các hoạt động PCCC&CNCH, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC; các gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC; các khuyến cáo, cảnh báo, các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Quận.

- Phối hợp với Công an Quận, UBND 14 phường tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng “4 tại chỗ” về PCCC&CNCH tại 14 phường và cơ quan, doanh nghiệp theo danh sách đã đăng ký.

     2. Công an quận Hoàng Mai

- Tham mưu UBND Quận chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quản lý; hàng năm phê duyệt hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; tổ chức các cuộc mít tinh, hội thao chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở.

- Hướng dẫn các đơn vị, cơ sở xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả theo phụ lục bảng chấm điểm kèm theo Quyết định số 256/QĐ-C07-P2 ngày 05/5/2021 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND Quận tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng “4 tại chỗ” về PCCC&CNCH tại 14 phường và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý theo danh sách đã đăng ký điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc UBND 14 phường và cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Tập hợp danh sách các đơn vị đăng ký; Phối hợp với Phòng PC07 - CATP tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo các tiêu chí đã đề ra.

- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng “4 tại chỗ” về PCCC&CNCH tại 14 phường và cơ quan, doanh nghiệp theo danh sách đã đăng ký.

- Tham mưu UBND Quận xây dựng một số mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy và mô hình an toàn về phòng cháy và chữa cháy như: khu chung cư, tổ dân phố an toàn PCCC, Cụm liên kết phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công tác PCCC tại cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai.

- Công an Quận chủ trì tham mưu UBND Quận chỉ đạo tổ chức trao Chứng nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC đối với đơn vị đủ tiêu chuẩn (có thể lồng ghép vào các hoạt động như: Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10, Hội nghị tổng kết.

Nguồn: phòng VHTT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 12
Tổng: 0