tin nổi bật

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày đăng 13/06/2024 | 10:08

Đại hội đại biểu Hội LHTN Vệt Nam quận Hoàng Mai lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2024 tại Trụ sở Quận uỷ - HĐND – UBND Quận với sự tham gia của 168 đại biểu. Đại hội là diễn đàn trọng thể, là ngày hội lớn của thanh niên; là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển, trưởng thành của tổ chức Hội, phong trào thanh niên và các thế hệ thanh niên Hoàng Mai.

Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ dự Đại hội Đại biểu

 Hội LHTN Việt Nam phường Hoàng Liệt

Trong 05 năm qua, Hội LHTNVN quận Hoàng Mai đã không ngừng nỗ lực để thực sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các thành phần thanh niên vào tổ chức Hội; và qua các phong trào, hoạt động của Hội, dẫn dắt thanh niên tình nguyện, sáng tạo, rèn luyện và trưởng thành. Tổ chức Hội từ quận tới cơ sở đã có những cách thức hoạt động mới, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số; nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, ghi những dấu ấn đậm nét trên các mặt công tác.

Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Hội LHTN Vệt Nam quận Hoàng Mai xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng triển khai với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thanh niên Hoàng Mai chủ động, linh hoạt trong ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin, mạng xã hội, triển khai các phương thức giáo dục mới phù hợp với điều kiện cụ thể, tạo ra các kênh tương tác tăng tính hấp dẫn, đón đầu xu hướng; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

400 ĐVTN quận Hoàng Mai xếp hình bản đồ Việt Nam chào mừng Ngày hội Thanh niên Thủ đô

Phong trào“Tôi yêu Hà Nội” với 3 nhóm nội dung giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình và chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp gắn với nhóm nội dung giải pháp phong trào Thanh niên Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp được tổ chức Hội từ cơ sở tới quận triển khai cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị - xã hội địa phương, thể hiện rõ tính chủ động, tiên phong trong việc tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh, việc mới, việc khó. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã tạo sức sống, đoàn kết, tập hợp, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Công tác xây dựng tổ chức Hội, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác quốc tế thanh niên được đổi mới, tăng cường.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội, của Thường trực Quận uỷ - UBND quận, sự phối hợp với các ban, ngành đoàn thể; các đơn vị kết nghĩa, các tổ chức, cá nhân cùng đồng hành, Hội LHTN Việt Nam quận đã hoàn thành xuất sắc các phong trào, chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên; đoàn kết, thống nhất, tập trung đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra. Với những kết quả đạt được, Hội LHTN Việt Nam quận Hoàng Mai Vinh dự được Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội đánh giá là đơn vị xuất sắc, nhiều năm liên tục được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Cờ thi đua xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen chuyên đề khác.

Với chủ đề “Thanh niên quận Hoàng Mai Đoàn kết - Tiên phong - Bản Lĩnh - Sáng tạo, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai phát triển giàu đẹp, văn minh”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029; thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Hội cấp trên và Điều lệ Hội LHTN Vệt Nam; hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Vệt Nam quận Hoàng Mai khóa V gồm 25 anh, chị; hiệp thương trực tiếp chọn cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Hoàng Mai tại Đại hội; hiệp thương chọn cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội gồm 08 đại biểu chính thức.

Với khẩu hiệu hành động Đoàn kết - Tiên phong - Bản Lĩnh - Sáng tạo , Đại hội đại biểu Hội LHTN Vệt Nam quận Hoàng Mai lần thứ V kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên hãy nêu cao tinh thần tình nguyện, không ngừng học tập, rèn luyện, thi đua lao động, sản xuất, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chung sức trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc./.

Nguồn: Hội LHTN

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng: 0