Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
136/KH-UBND Triển khai tuyên truyền về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 18/04/2018 Trần Quý Thái
801/UBND-TNMT V/v đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất thực hiện công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2018 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hoàng Mai 16/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
129/KH-UBND Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021 12/04/2018 Trần Quý Thái
732/UBND-TNMT V/v thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 1241/UBND-ĐT ngày 23/3/2018 10/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
730/UBND-TNMT V/v kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai 10/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
123/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án BT HT TĐC theo quy hoạch phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 10/04/2018 Nguyễn Quang Hiếu
112/KH-UBND Triển khai các hoạt động quản ls và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 04/04/2018 Trần Quý Thái
114/KH-UBND Thực hiện chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2018 04/04/2018 Trần Quý Thái
1467/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND quận Hoàng Mai 02/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
1457/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND quận và UBND các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai 02/04/2018 Nguyễn Quang Hiếu
667/UBND-TNMT V/v dừng không tiếp nhận hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản sau ngày 01/4/2018 30/03/2018 Nguyễn Kiều Oanh
1450/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND quận Hoàng Mai 30/03/2018 Nguyễn Kiều Oanh
637/UBND-LĐTB&XH V/v báo cáo kết quả người đã chấp hành xong thời gian cai nghiện và công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy 29/03/2018 Trần Quý Thái
106/KH-UBND Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018 29/03/2018 Trần Quý Thái
584/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận) 28/03/2018 Tạ Việt Dũng
105/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động quận Hoàng Mai năm 2018 27/03/2018 Trần Quý Thái
104/KH-UBND Thực hiện chính sách ưu đãi người có công quận Hoàng Mai năm 2018 27/03/2018 Trần Quý Thái
102/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất đối với 90 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án ĐTXD đường Nguyễn Tam Trinh trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 23/03/2018 Nguyễn Quang Hiếu
572/UBND-LĐTBXH V/v xây dựng hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 22/03/2018 Trần Quý Thái
561/UBND-LĐTB&XH V/v thực hiện chế độ chính sách đối với đội hoạt động công tác xã hội tình nguyện 21/03/2018 Trần Quý Thái