Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
9283/QĐ-UBND Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật quận Hoàng Mai 22/11/2016 Nguyễn Quang Hiếu
2558/UBND-TNMT-CNVPĐK V/v thực hiện Văn bản số 6443/UBND-TKBT ngày 08/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo cải cách TTHC trong cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 21/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2557/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tới ở số 8, tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ đề nghị xem xét lại nghĩa vụ tài chính khi cấp GCN quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND quận Hoàng Mai 21/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2556/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của bà Trương Thị Liên thường trú ở số nhà 78 phố Vọng, quận Đống Đa, Hà Nội đề nghị xem xét lại nghĩa vụ tài chính khi cấp GCN quyền sử dụng đất tại Quyết định số 8055/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND quận Hoàng Mai cho ông Lê Trọng sử dụng đất tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 21/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
9243/QĐ-UBND V/v Công nhận quyền sử dụng đất cho ông Đồng Việt Hùng tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 21/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
48/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/11/2016 Nguyễn Đức Chung
2502/UBND-TNMT V/v thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2116/UBND-TNMT ngày 12/4/2016 15/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2504/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của bà Đặng Thị Phương và ông Nguyễn Tôn Kiểm ở số 52, tổ 44 ngõ 226 phố Tân Mai đề nghị xem xét lại nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng QSD đất tại Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND quận Hoàng Mai 15/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
35/QĐ-HĐND Về việc phân công công tác của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 14/11/2016 Lê Minh Trường
2438/UBND-TNMT V/v phúc đáp công văn số 63/ĐĐBQH-VP tháng 10 năm 2016 của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội 11/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2412/UBND-BBT V/v đăng ký nhu cầu tái định cư tại các dự án đang triển khai công tác GPMB trên địa bàn quận Hoàng Mai 03/11/2016 Nguyễn Quang Hiếu
2407/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của bà Cao Thị Hương liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Là tại tổ 19 phường Trần Phú 03/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
8777/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Việt tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 02/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
8775/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Liêm và ông Ngô Trọng Tín tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 02/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
8774/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Bùi Ngọc Kim sử dụng đất tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 02/11/2016 Nguyễn Kiều Oanh
8502/QĐ-UBND V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm 03 tháng cuối năm 2016 (Đoàn 2) 25/10/2016 Nguyễn Quang Hiếu
8501/QĐ-UBND V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm 03 tháng cuối năm 2016 (Đoàn 1) 25/10/2016 Nguyễn Quang Hiếu
06/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/10/2016 Nguyễn Quang Hiếu
8482/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Toán tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 24/10/2016 Nguyễn Kiều Oanh
2292/UBND-TNMT V/v giao nhiệm vụ giải quyết các hồ sơ khó khăn, vướng mắc khi công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai 24/10/2016 Nguyễn Kiều Oanh