Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1155/UBND-TNMT V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Giai về nghĩa vụ tài chính tại Quyết định số 2388/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của UBND quận Hoàng Mai 17/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
142/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của bà Vũ Thị Thu Hà liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 15/06/2016 Nguyễn Đức Hải
137/KH-UBND Phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng quận Hoàng Mai năm 2016 15/06/2016 Trần Quý Thái
137/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của ông Hà Minh Tuân liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 14/06/2016 Nguyễn Đức Hải
1037/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của công dân khi công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Vĩnh Hưng 14/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1038/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của công dân khi công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tương Mai 14/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
1036/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của công dân khi công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Giáp Bát 14/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
136/HĐ-BBT V/v trả lời kiến nghị của bà Trần Hải Yến liên quan tới công tác GPMB dự án ĐTXD HTKT, HTXH, nhà ở trên tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên 14/06/2016 Nguyễn Đức Hải
3090/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Thế Phương và bà Nguyễn Thị Nhật sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai 07/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3089/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Đình Chân và bà Phạm Thị Thanh Nhã tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 07/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3088/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho ông Ninh Văn Thủy và bà Đỗ Thị Đào tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 07/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3087/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Trọng Quảng và bà Nguyễn Thị Chính tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 07/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3103/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Kim Thoa sử dụng đất tại tổ 34, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 07/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
996/UBND-TNMT V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Văn Chương và ông Lê Văn Phong về nghĩa vụ tài chính tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND quận Hoàng Mai 07/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3091/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Tý sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai 07/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
994/UBND-TNMT V/v rà soát các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai 07/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
947/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của bà Dương Thị Phương liên quan đến việc trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của phường Vĩnh Hưng 01/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3040/QĐ-UBND V/v công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Thử và bà Nguyễn Thị Mai Chúc sử dụng đất tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 01/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3039/QĐ-UBND V/v công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Thự và bà Hà Thị Phượng sử dụng đất tại phường Định Công, quận Hoàng Mai 01/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh
3038/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Chử Thị Nhàn sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai 01/06/2016 Nguyễn Kiều Oanh