Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2251/UBND-VP V/v đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Dương lịch 2016 06/01/2016 Đào Thị Thu Hằng
10213/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất ở số A 003453 đã được UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 10/9/1989 và giấy chứng nhận AĐ 638967 đã được UBND quận Hoàng Mai cấp tại Quyết định số 1321/QĐ-UB ngày 13/7/2006 cho ông Bùi Doãn Vinh tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai 31/12/2015 Nguyễn Kiều Oanh
9648/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo tuyến mương K5B thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội - Dự án II tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Dương Quang Nhạc) 29/12/2015 Nguyễn Quang Hiếu
9647/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo tuyến mương K5B thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội - Dự án II tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Dương Đình Uyên) 29/12/2015 Nguyễn Quang Hiếu
9646/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo tuyến mương K5B thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội - Dự án II tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (ông Dương Văn Thủy) 29/12/2015 Nguyễn Quang Hiếu
9645/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo tuyến mương K5B thuộc dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội - Dự án II tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (ông Dương Văn Hòa) 29/12/2015 Chủ tịch Nguyễn Quang Hiếu
2258/UBND-TP Triển khai thi hành Luật Hộ tịch 29/12/2015 Nguyễn Quang Hiếu
77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015 Nguyễn Sinh Hùng
188/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ 10/12/2014 Trương Chí Trung
84/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 08/09/2014 Nguyễn Tấn Dũng
76/QĐ-UBND V/v thu hồi 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được UBND quận Hoàng Mai cấp theo Quyết định số 2557/QĐ-UB ngày 12/12/2007 cho các hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 13/01/2014 Chu Mạnh Phúc
44/2013/QH13 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 26/11/2013 Nguyễn Sinh Hùng
23/2008/QH12 Luật giao thông đường bộ 13/11/2008 Nguyễn Phú Trọng
02/2007/QH12 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 21/11/2007 Nguyễn Phú Trọng