Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
39/KH-UBND Công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của quận Hoàng Mai năm 2018 25/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
219/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận) 24/01/2018 Hoàng Thị Lê
33/KH-UBND Phòng chống dịch năm 2018 23/01/2018 Trần Quý Thái
401/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND quận Hoàng Mai ban hành hết hiệu lực pháp luật năm 2017 23/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
354/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Giáp Bát) 23/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
05/KH-BCĐ Đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân năm 2018 19/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
355/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Trần Phú) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
353/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Tương Mai) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
352/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Vĩnh Hưng) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
351/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Thịnh Liệt) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
350/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Tân Mai) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
349/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Hoàng Văn Thụ) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
348/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Định Công) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
347/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Mai Động) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
346/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Yên Sở) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
345/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Hoàng Liệt) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
344/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Thanh Trì) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
342/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Đại Kim) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
343/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Lĩnh Nam) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
01/CT-UBND V/v tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn quận Hoàng Mai 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu