Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1407/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND quận) 23/10/2018 Tạ Việt Dũng
280/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận Hoàng Mai 17/10/2018 Nguyễn Quang Hiếu
6072/QĐ-UBND V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận Hoàng Mai quý III/2018 12/10/2018 Nguyễn Quang Hiếu
142/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch 09/10/2018 Nguyễn Xuân Phúc
227/KHLT/UBND-UBMTTQ Triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018 05/10/2018 Nguyễn Quang Hiếu
564/KH-PGD&ĐT Triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn trong các trường Tiểu học trên địa bàn Quận năm 2018 05/10/2018 Phạm Đàm Thục Hạnh
1338/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND quận Hoàng Mai) 03/10/2018 Tạ Việt Dũng
267/KH-UBND Tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018 02/10/2018 Nguyễn Quang Hiếu
266/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn quận Hoàng Mai 02/10/2018 Trần Quý Thái
265/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trạm biến áp 110Kv Minh Khai và nhánh rẽ trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 01/10/2018 Nguyễn Quang Hiếu
262/KH-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 quận Hoàng Mai 28/09/2018 Trần Quý Thái
154/BC-BTCD Tiến độ giải quyết vụ việc tại buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND Quận ngày 31/8/2018 28/09/2018 Tạ Việt Dũng
5707/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (bà Trần Thị Kiều Oanh) 24/09/2018 Trần Quý Thái
113/TTr-UBND V/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Hoàng Mai 17/09/2018 Nguyễn Kiều Oanh
2218/UBND-TNMT V/v tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 14/09/2018 Nguyễn Kiều Oanh
2209/UBND-TP V/v triển khai cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật trên địa bàn Quận 13/09/2018 Trần Quý Thái
5457/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn quận Hoàng Mai 12/09/2018 Nguyễn Quang Hiếu
251/KH-UBND Triển khai công tác Y tế trường học năm học 2018-2019 trên địa bàn Quận Hoàng Mai 11/09/2018 Trần Quý Thái
87/BC-BTCD Tiến độ giải quyết vụ việc tại buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận ngày 27/7/2018 31/08/2018 Tạ Việt Dũng
2114/UBND-TNMT V/v thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/5/2012 của UBND Thành phố về việc cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/08/2018 Nguyễn Kiều Oanh