Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
734/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận (đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai) 07/05/2018 Tạ Việt Dũng
1961/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho ông Nguyễn Đắc Kim thuộc khu đất dịch vụ trong khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 04/05/2018 Nguyễn Kiều Oanh
17/BCĐ-PTCĐ Về việc thành lập công đoàn cơ sở 03/05/2018 Trần Quý Thái
930/UBND-VHTT V/v triển khai danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018 03/05/2018 Trần Quý Thái
727/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Trần Quý Thái - PCT UBND quận Hoàng Mai) 03/05/2018 Tạ Việt Dũng
22/TTr-UBND Về việc đề nghị đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Hoàng Mai 27/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
845/UBND-TNMT V/v thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/04/2018
136/KH-UBND Triển khai tuyên truyền về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 18/04/2018 Trần Quý Thái
132/KH-UBND Bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quận Hoàng Mai 16/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
801/UBND-TNMT V/v đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất thực hiện công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2018 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hoàng Mai 16/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
129/KH-UBND Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021 12/04/2018 Trần Quý Thái
732/UBND-TNMT V/v thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 1241/UBND-ĐT ngày 23/3/2018 10/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
730/UBND-TNMT V/v kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai 10/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
123/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án BT HT TĐC theo quy hoạch phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 10/04/2018 Nguyễn Quang Hiếu
1715/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2018 09/04/2018 Nguyễn Đức Trung
119/CTr-UBND Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận Hoàng Mai năm 2018 09/04/2018 Nguyễn Quang Hiếu
112/KH-UBND Triển khai các hoạt động quản ls và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 04/04/2018 Trần Quý Thái
114/KH-UBND Thực hiện chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2018 04/04/2018 Trần Quý Thái
1467/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND quận Hoàng Mai 02/04/2018 Nguyễn Kiều Oanh
1457/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND quận và UBND các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai 02/04/2018 Nguyễn Quang Hiếu