Văn hóa - Xã hội

Đẩy mạnh và đổi mới trong nghiệp vụ về công tác truyên thông Dân số - KHHGĐ trên địa bàn quận
Ngày đăng 13/02/2018 | 10:59

Sáng ngày 01/02/ 2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai, Trung tâm Dân số-KHHGĐ đã tham mưu Ban chỉ đạo Dân số-KHHGĐ Quận tổ chức Triển khai Kế hoạch và ký giao ước thi đua ngành Dân số-KHHGĐ quận Hoàng Mai năm 2018. Đến dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ Quận, các đồng chí là Trưởng ban và thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ 14 phường

     Để đảm bảo công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn quận Hoàng Mai thực hiện có hiệu quả, tạo ra sự chuyển biến rõ nét, chất lượng và sự ổn định trong công tác Dân số - KHHGĐ, bám sát Nghị quyết số 21- NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII về công tác  phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quý Thái- Phó chủ tịch UBND Trưởng Ban chỉ đạo Dân số - KHHGĐ Quận đã chỉ đạo cụ thể về việc chú trọng đẩy mạnh và đổi mới trong nghiệp vụ về công tác truyền thông, UBND quận Hoàng Mai đề nghị các Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về Dân số. Xác định công tác Dân số - KHHGĐ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của chính quyền và các ngành, đoàn thể. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đảm bảo khống chế và giảm dần tỉ lệ dị tật bẩm sinh trẻ em. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác Dân số - KHHGĐ từ Quận xuống cơ sở, khuyến khích, động viên toàn thể nhân dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, đảng viên, nghiêm chỉnh chấp hành các qui định của pháp luật.

      Các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch về công tác Dân số - KHHGĐ, thực hiện công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách dân số bằng nhiều phương pháp, hình thức, hoạt động cụ thể. Trong đó tập trung tuyên truyền vận động theo tinh thần quan điểm Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và phát triển”, tập trung và giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số.. Công tác tuyên truyền vận động phải chú trọng triển khai toàn diện các mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú ý: Một là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách Dân số và phát triển. Hai là tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở đơn vị, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những đơn vị đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Ba là nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỉ số giới tính khi sinh cao. Bốn là đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ. Năm là tuyên truyền, quảng bá các hoạt động tiếp thị và xã hội hóa các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và dịch vụ nâng cao chất lượng dân số”./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận