Văn hóa - Xã hội

Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2018
Ngày đăng 28/05/2018 | 08:41

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, năm 2018 là năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thí điểm “Tháng Nhân đạo” ở một số tỉnh, thành phố, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng dần trên toàn quốc

     Tháng 5 là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tháng 5 - “Tháng Nhân đạo” không chỉ là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng kính yêu đối với Bác Hồ mà quan trọng hơn là thông qua các hoạt động trong “Tháng Nhân đạo” để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân.

     Nhân đạo là một trong các truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam; là một trong các phẩm chất tạo nên cốt cách con người Việt Nam; được truyền nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mỗi khi đất nước bị thiên tai, địch họa thì truyền thống ấy lại được phát huy cao độ, kết thành sức mạnh đoàn kết rộng lớn, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, các tổ chức vào hoạt động nhân đạo với tinh thần tất cả vì những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội. 

     Bước vào thời kỳ phát triển mới của đất nước, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đó là: hậu quả của chiến tranh còn nặng nề, thiên tai diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiều dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, mặt trái của kinh tế thị trường làm gia tăng phân hoá giàu nghèo, đặc biệt, sự suy thoái kinh tế trong thời gian gần đây làm cho đời sống của nhân dân gặp khó khăn, số người nghèo, nạn nhân thiên tai cần sự trợ giúp có chiều hướng gia tăng.

     Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách trợ cấp những người có hoàn cảnh khó khăn từng bước vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay, sự trợ cấp của Nhà nước, sự trợ giúp của các tổ chức, các nhà hảo tâm dành cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mới tập trung chủ yếu ở nhóm đối tượng người có công với cách mạng, một phần hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật. Số người, số gia đình nghèo cần sự trợ giúp còn nhiều và số này được bổ sung bởi số gia đình cận nghèo tái nghèo khi gặp thiên tai, thảm họa.

     "Tháng Nhân đạo" là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo. Việc tổ chức “Tháng Nhân đạo” - Tháng cao điểm hoạt động nhân đạo hàng năm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo; Tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

     Với chủ đề "Nhân đạo - từ nhận thức tới hành động", “Tháng Nhân đạo” năm nay đề cao nhận thức, ý thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương mọi lúc, ở mọi nơi, qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và giáo dục lòng nhân ái.

     Nhân đạo là truyền thống quý báu của dân tộc và là xu thế của thời đại. Xã hội càng phát triển thì tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái càng được đề cao. Bên cạnh sự tham gia hoạt động nhân đạo tích cực, tự giác của một bộ phận nhân dân, vẫn còn nhiều người, không ít cơ quan, tổ chức còn thờ ơ, ít quan tâm, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn quanh mình; không ít hoạt động nhân đạo mang tính hình thức, chưa xuất phát từ tâm, coi hoạt động nhân đạo là dịp để quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm. Lối sống ích kỷ, bàng quan, thụ động, vô trách nhiệm với cộng đồng, những người xung quanh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ có xu hướng lan tỏa trong một bộ phận dân cư, nhất là thanh thiếu niên. Việc tổ chức “Tháng Nhân đạo” hàng năm sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chia sẻ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đối với những người có hoàn cảnh khó khăn; khơi dậy lòng nhân ái, tính hướng thiện trong mỗi con người; góp phần xây dựng lối sống tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua làm việc thiện, tham gia xóa đói, giảm nghèo trong các tầng lớp nhân dân.

     Trong những năm qua, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về công tác nhân đạo (Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về "Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"; Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"); Nhà nước đã ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ, mới đây nhất Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam… cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác, góp phần chỉ đạo công tác nhân đạo, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động nhân đạo phát triển, đóng góp tích cực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng an toàn, đoàn kết. Tuy nhiên, các hoạt động nhân đạo hiện nay còn khá chồng chéo, thiếu công bằng, thiếu tính chuyên nghiệp. Nguồn lực cho hoạt động nhân đạo manh mún, do nhiều tổ chức, cá nhân vận động, quản lý, sử dụng. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân còn phải đóng góp nhiều khoản cho hoạt động nhân đạo mà không biết sự đóng góp của mình có đến được đối tượng hay không. Tính công khai, minh bạch trong hoạt động nhân đạo hạn chế. Vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với tư cách là tổ chức nòng cốt, chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo chưa được phát huy đầy đủ. Có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động nhân đạo và vẫn còn hiện tượng lợi dụng hoạt động nhân đạo để chống chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

     Việc tổ chức "Tháng Nhân đạo" hàng năm là dịp đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động nhân đạo, qua đó xác định giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo, đảm bảo các hoạt động nhân đạo tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được điều phối hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, mang lại hiệu quả thiết thực.

     Thực hiện kế hoạch số 09 ngày 16/4/2018 của Hội CTĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức “Tháng Nhân đạo” bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5 Với chủ đề "Nhân đạo - từ nhận thứ tới hành động" nhằm đề cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. kêu gọi tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trong xã hội chung tay hoạt động nhân đạo góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống nhân ái của dân tộc, chăm lo trợ giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống.

     Hội Chữ thậpđỏ quận Hoàng Mai phát động tháng nhân đạo với các nội dung sau :

     1. Chủ động phối hợp tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ.

     2. Chủ động phối hợp với phòng LĐTB và xã hội, phòng GD& ĐT, chính quyền cơ sở tổ chức khảo sát, lập hồ sơ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp dưới hình thức địa chỉ nhân đạo. Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền chỉ đạo vận động và điều phối các tổ chức, cá nhân trợ giúp các địa chỉ nhân đạo theo hướng phát triển bền vững.

     3. Vận động và phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai xây dựng công trình nhân đạo, tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ,  cấp thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, vận động hiến máu nhân đạo, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ thiên tai.

     4. Tham mưu đánh giá sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với công tác nhân đạo và hoạt động Chữn thập đỏ tại quận ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ. Tham mưu kiểm tra đánh giá để củng cố kiện toàn và phát huy vai trò của tổ  chức Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo.

     5. Hội Chữ thập đỏ từ quận đến cơ sở tập trung vận động xây dựng quỹ nhân đạo, sử dụng quỹ nhân đạo để tổ chức các hoạt động xoá nhà đột nát cho người nghèo, giúp đờ hộ nghèo thoát nghèo, Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, khám tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo và nạn nhân da cam, ủng hộ xây dựng công trình biển đảo, ủng hộ đồng bảo bị lũ lụt, chung tay giúp đỡ các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa....

     * Những hoạt động hội Chữ thập đỏ quận tổ chức trong tháng nhân đạo và thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác và kỷ niệm 15 năm thành lập quận Hoàng Mai như sau:

     - Hỗ trợ xoá nhà dột nát cho  người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 3 nhà trị giá 60.000.000 đồng.

     - Tổ chức chương trình Nâng bước em đến trường: trao 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn quận.

     - Tổ chức phối hợp với đơn vị kết nghĩa trao quà cho học sinh nghèo, người nghèo, nạn nhân da cam tại Ý Yên- Nam Định  trị giá 40.000.000 đồng.

     - Tổ chức vận động hiến máu tình nguyện: phấn đấu 1.000 đơn vị máu trong tháng 5.

     - Ủng  hộ xây dựng công trình nhân đạo tại biển đảo: 30.000.000 đồng.

     - Ủng hộ công trình nhân đạo tại thành phố: 90.000.000 đồng.

     - Tham gia 01 gian hàng từ thiện trong ngày phát động tháng nhân đạo tại thành phố.

     Trong thời gian qua Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai đã được sự đồng hành và ủng hộ của cán bộ hội viên trong toàn quận và đặc biệt là của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cá nhân nhà hảo tâm trên địa bàn quận. Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cán bộ hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm đề tháng nhân đạo được lan toả rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kém may mắn. Tô đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc.

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ ĐỒNG HÀNH VÀ ỦNG HỘ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN.

     + Cán bộ hội viên hội Chữ thập đỏ 14 phường: 90.000.000 đồng

     + Lữ đoàn 99 - Binh đoàn 12: 10.000.000 đồng

      + Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Việt Sing: 15.000.000 đồng

     + Công ty THHH TM và DV NN An Đô: 6.000.000 đồng

     + Ban trị sự  Hội phật giáo quận Hoàng Mai: 15.000.000 đồng

     +Trung tâm đào tạo Y-Dược- công ty TNHH Dupharm Quốc tế: 18.000.000 đồng

     + Ông Phạm Văn Lợi - Chủ nhang Đền Cô Quế: 6.000.000 đồng

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận