Văn hóa - Xã hội

Quận Hoàng Mai triển khai thành công truyền thông tư vấn về chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình năm 2018
Ngày đăng 04/06/2018 | 03:15

Thực hiện Hướng dẫn số 4317 /SYT-CCDS ngày 20/12/2017 của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai Chiến dịch truyền thông tư vấn về chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn Quận năm 2018; Trung tâm DS-KHHGĐ đã tham mưu UBND Quận ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 17/01/2018 của UBND quận Hoàng Mai về tổ chức Chiến dịch

     Hướng dẫn các phường tổ chức Chiến dịch truyền thông, vận động tư vấn về chăm sóc SKSS/ KHHGĐ, phối hợp các phòng ban liên quan thực hiện các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, kiểm tra giám sát trước, trong và sau Chiến dịch truyền thông tư vấn về chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn Quận và tổ chức Lễ ra quân cổ động  phát động Chiến dịch.

     Bắt đầu từ ngày 02/02/2018 đến ngày 20/4/2018, Đảng uỷ-UBND các phường chỉ đạo Ban DS-KHHGĐ và các ban ngành đoàn thể trong phường thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức, phù hợp với thực tế của mỗi phường. Giao chỉ tiêu cho từng CTV dân số đồng thời phân công cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể, KDC, tình nguyện viên tư vấn vận động tại hộ gia đình. Lập danh sách các đối tượng chưa áp dụng các BPTT hiện đại để tư vấn, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. Phối hợp với ban VHTT của phường tuyên truyền với các hình thức như: khẩu hiệu, băng rôn, phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động xe gắn máy, ô tô. Phối hợp Đoàn Thanh niên và đội ngũ CTV dân số phường tổ chức tuyên truyền cổ động trước và trong ngày tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chất lượng cao về SKSS/KHHGĐ; trên các trục đường chính và các ngõ xóm, khu dân cư, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng. Mỗi phường đều tổ chức 3 hoạt động truyền thông trong chiến dịch: Tọa đàm trước ngày Chiến dịch  với nội dung “Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động chăm sóc SKSS-KHHGĐ và tiếp thị XH, cung cấp biện pháp tránh thai theo đề án 818 - Bộ Y tế” do BCĐ Dân số phường xây dựng kế hoạch tổ chức và điều hành với đại biểu tham dự là Hội viên các Hội, Ban ngành đoàn thể của phường. Tổ chức “Hội Nghị truyền thông, tư vấn CSSKSS, cung cấp dịch vụ KHHGĐ- BPTT năm 2018 cho phụ nữ 15-49” Truyền thông cho đối tượng là PN trong độ tuổi sinh đẻ từ 15-49. (Do BCĐ dân số phường điều hành) và phối hợp Trung tâm Dân số-KHHGĐ thực hiện hội nghị Truyền thông về SKSS cho đối tượng là PN hoàn thành nghĩa vụ sinh đẻ, phụ nữ quanh tuổi tiền Mãn kinh”.

     Ngày cao điểm tổ chức Chiến dịch truyền thông Ban Dân số phường tổ chức hoạt động cổ động diễu hành, chuẩn bị trang trí băng cờ khẩu hiệu, áp phích, bảng tin tuyên truyền, 01 bàn trưng bày tài liệu truyền thông trong ngày diễn ra Chiến dịch. Trạm y tế phường cử 01 Bác sĩ chịu trách nhiệm chung và các nhân viên y tế trực cùng tham gia sẵn sàng thực hiện nghiệp vụ KHHGĐ ngay tại Chiến dịch. Tại bàn tư vấn có các tài liệu và phương tiện truyền thông được Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận cung cấp đầy đủ đảm bảo cho việc truyền thông tại địa bàn cơ sở đạt hiệu quả. Triển khai các hoạt động truyền thông, trong Chiến dịch, phân loại đối tượng truyền thông, tuyên truyền các nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng. Triển khai các hoạt động tư vấn trực tiếp...tập trung vào các nội dung về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về chính sách Dân số trong giai đoạn mới về tư vấn BPTT, CSSKSS/KHHGĐ, Khám phụ khoa và các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, vấn đề kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số thông qua hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về tiếp thị xã hội và xã hội hóa các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ cho đối tượng. Số buổi Mít tinh cổ động, Nói chuyện về SKSS/KHHGĐ, Sinh hoạt văn nghệ, chiếu video đã được triển khai tại 14 phường thuộc địa bàn quận là 71 buổi, thu hút gần 2.700 người tham dự. Công tác phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh phường đạt 165 lượt với tổng thời lượng đạt gần 1000 phút. Công tác trang trí cổ động toàn quận cũng đã treo dựng được 209 pa nô, khẩu hiệu. Số tài liệu truyền thông gồm các tờ gấp, tờ rơi, sách mỏng, sách lật.... đã phát trong đợt Chiến dịch truyền thông là 6.018 bản. Tổng kinh phí đã thực hiện cả nguồn Quận và nguồn Phường là một trăm ba tám  triệu sáu  nghìn đồng.

     Do có sự chỉ đạo chặt chẽ từ các cấp, huy động mọi tiềm năng, sức mạnh của các tổ chức thành viên trong BCĐ Dân số- KHHGĐ Quận; Ban DS-KHHGĐ phường đã có sự chủ động và kinh nghiệm hơn trong công tác tổ chức và điều hành hoạt động truyền thông trong Chiến dịch truyền thông, vận động tư vấn về chăm sóc sức khoẻ sinh sản kế hoạch hoá gia đình. Các cuộc nói chuyện chuyên đề được tổ chức đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và góp phần cho đợt tuyên truyền đạt kết quả cao, thu hút nhiều đối tượng tham gia thực hiện SKSS/KHHGĐ, có tác động tới nhận thức trong nhân dân về những lợi ích của việc thực hiện chương trình DS-KHHGĐ ở địa phương và góp phần làm giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên địa bàn Quận./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận