Văn hóa - Xã hội

Hoàng Mai với công tác đền ơn, đáp nghĩa
Ngày đăng 14/06/2018 | 02:55

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong suốt 71 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng. Các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, có tác dụng sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng Việt Nam

     Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), ngày 22/5/2018 UBND quận Hoàng Mai đã ban hành kế hoạch số 168/KH-UBND về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018) nhằm:

     Tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

     Tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân quận Hoàng Mai đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

     Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” của Quận góp phần động viên chăm lo đời sống các gia đình người có công với cách mạng.

     Cụ thể hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động cần phối hợp chặt chẽ từ Thành phố, Quận đến cơ sở nhằm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời, đúng tiến độ.

     Công tác tuyên truyền  kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ diễn ra với nhiều hoạt động và chương trình trên toàn địa bàn. Việc thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa  được đẩy mạnh như quan tâm giúp đỡ tạo việc làm phù hợp đối với con liệt sỹ, thương binh nặng và con thương binh chưa có việc làm. Chủ động rà soát tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn để giới thiệu việc làm phù hợp cho con liệt sỹ, thương binh nặng và con thương binh. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công tại cơ sở.  Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”. Thực hiện điều dưỡng luân phiên 300 người, điều dưỡng tại nhà 925 người. Chă sóc chu đáo đời sống vật chất và tinh thần đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” còn sống đảm bảo có cuộc sống tốt nhất trong năm 2018, mức phụng dưỡng tối thiếu là 700.000 đồng/người/tháng.

     Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách  của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đẩy mạnh phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, và tăng cường giáo dục về lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh người có công với cách mạng đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

     Cùng với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ, UBND Quận chỉ đạo UBND các phường, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công tại địa phương; chăm lo, giúp đỡ đời sống vật chất và tinh thần tới các đối tượng người có công để giúp họ có cuộc sống ổn định về vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp và phát triển.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận