Văn hóa - Xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Ngày đăng 18/06/2018 | 03:02

Trong những tháng đầu năm 2018 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc, toàn Đảng toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhân dân phấn khởi đón tết cổ truyền dân tộc, đây cũng là thời điểm sức tiêu thụ hàng hóa của nhân dân tăng mạnh

     Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, phấn đấu thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có hiệu quả hơn trong năm 2018, ngay từ những tháng đầu năm Ban Chỉ đạo Cuộc vận động quận thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn quận với các nội dung chủ yếu sau:

     - Mục đích: tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn về Cuộc vận động đến các đối tượng để các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu về nội dung Cuộc vận động, về sản phẩm hàng hóa của Việt Nam có chất lượng cao và tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà sản xuất theo quy định; đồng thời cổ vũ, động viên và tôn vinh các doanh nghiệp, nhà sản xuất có sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao được người tiêu dùng yêu thích.

     - Yêu cầu: Ban Chỉ đạo Cuộc vận động quận, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo bám sát kế hoạch của quận và đặc thù của từng đơn vị để chọn việc, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động, tập trung hơn nữa trong việc triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả tại các đơn vị.

     - Các nhiệm vụ và giải pháp:

     Công tác tuyên truyền: Tập trung tìm kiếm phát hiện hàng Việt Nam có chất lượng cao phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của địa phương để từ đó phối hợp với nhà sản xuất biên tập tài liệu, tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến nhân dân nhằm kết nối cung cấp đến tận địa phương, cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các nội dung của Cuộc vận động, trong đó chú ý tuyên truyền giới thiệu các mô hình, điển hình tốt; tuyên truyền, tôn vinh, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Cuộc vận động.

     Thực hiện các hoạt động giới thiệu hàng Việt đến người tiêu dùng: Các đơn vị thành viên BCĐ CVĐ quận phối hợp tổ chức Hội chợ hàng Việt để giới thiệu hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất về các khu công nghiệp, khu đông dân cư theo nhiệm vụ, chức năng, điều kiện của từng đơn vị; tổ chức thực hiện các chương trình: Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn quận; chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tháng khuyến mại Hà Nội; tham gia Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2018 theo hướng dẫn của Thành phố… để hình thành thói quen tiêu dùng, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người dân trong ưu tiên sử dụng hàng Việt.

     Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động: Ban Chỉ đạo Cuộc vận động quận thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Cuộc vận động của các phòng, ban, ngành là thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Cuộc vận động.

     Ngoài các nội dung trên, Ban Chỉ đạo cuộc vận động quận đã xây dựng kế hoạch phân công cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm đối với các thành viên Ban chỉ đạo quận  để qua đó công tác triển khai thực hiện có hiệu quả hơn gắn với từng nhiệm vụ cụ thể như nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động; công tác phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước; Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tôn vinh sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam; hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động quận.

     * Một số hoạt động tuyên truyền đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm:

     Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Cuộc vận động, BCĐ quận Hoàng Mai đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các thành viên BCĐ quận tích cực tuyên truyền Cuộc vận động đến các cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Đặc biệt những tháng đầu năm 2018 vào thời điểm sức mua tăng  BCĐ quận tập trung vào công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, vận động nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngăn ngừa hàng lậu, hàng giả trong dịp Tết nguyên đán.

     MTTQ quận phối hợp với Hội LHPN quận tổ chức hội nghị tuyên truyền về cuộc vận động tới 200 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ 14 phường.

     MTTQ quận chủ trì tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc vận động tới 300 đại biểu là cán bộ MTTQ các cấp trên địa bàn quận.

     Đặc biệt trong quý I, MTTQ quận phối hợp với UBND quận xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong quá trình triển khai kế hoạch, Ban Thường trực đã hướng dẫn cơ sở đưa nội dung cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là một trong những chủ đề được bàn tại hội nghị khu dân cư, tổ dân phố.

     * Trong thời gian tới, để cuộc vận động đạt được kết tốt hơn nữa, BCĐ quận tiếp tục: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động đến doanh nghiệp, người tiêu dùng qua nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh phường, website, bản tin, tạp chí, tuyên truyền trực quan nơi công cộng tập trung đông người như xe buýt, nhà chờ xe buýt…với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với các nhóm đối tượng, từng bước hướng tới 100% người dân biết đến cuộc vận động. Tiếp tục đề xuất với Quận quan tâm nhằm hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về mặt bằng, địa điểm, nhà xưởng, kho bãi…; tập trung ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp chợ dân sinh, các khu vực chế biến tập trung nông sản và thực phẩm; giúp các doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng đưa hàng vào các Trung tâm, siêu thị...Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng và Luật bảo vệ người tiêu dùng; phổ biến cho người tiêu dùng cách nhận biết chất lượng sản phẩm. Tuyên truyền các doanh nghiệp tích cực tham gia Cuộc vận động bằng các biện pháp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá thành hợp lý, mở rộng các điểm bán hàng; tuyên truyền các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Cuộc vận động và những kinh nghiệm thực tiễn đạt hiệu quả trong việc thực hiện Cuộc vận động. Tuyên truyền Cuộc vận động lồng ghép với các sinh hoạt chính trị trong Đảng, trong các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền của đài phát thanh các phường. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động. Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm VHTDTT Quận xây dựng kế hoạch triển khai các cụm panô, băng rôn tuyên truyền tại các khu vực trung tâm, đường phố chính; thiết kế khẩu hiệu. Tổ chức biên soạn bài làm tài liệu phát thanh cho cơ sở cho các Đài phát thanh phường trên địa bàn tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp tổ chức hội chợ hàng Việt trên địa bàn quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận