Xây dựng - Quản lý đô thị

Tuyên truyền về tổng điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ, xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp hoạt động trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 19/07/2017 | 08:54  | View count: 176

Tuyên truyền về tổng điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ, xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật hoạt động trên địa bàn quận Hoàng Mai

           I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          1.1. Chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ; xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.

          1.2. Tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ trong công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ; xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.

          1.3. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan, đơn vị chức năng; các đoàn thể, tổ chức xã hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông nói chung và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải; các trường hợp thương binh, bệnh binh, người khuyết tật nói riêng.

          1.4. Tập trung điều tra cơ bản, rà soát xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm thường xuyên hoạt động của các phương tiện quá tải, quá khổ; lập danh sách các doanh nghiệp vận tải thương xuyên vi phạm. Rà soát các đối tượng sử dụng xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp để xác định các đối tượng sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng hóa; lấy danh nghĩa thương bình, bệnh binh, người khuyết tật để “bảo kê” vận chuyển hàng hóa; Các trường hợp lấy danh nghĩa thương binh để vi phạm về TTATGT... để chủ động phân công trách nhiệm, địa bàn, khu vực cho từng lực lượng, từng đơn vị tập trung bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý kiên quyết, triệt để.

          1.5. Chủ động tổ chức rà soát, thống kê, báo cáo, đề xuất trang cấp công hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật đảm bảo công tác trong tình hình hiện tại.

          2. Yêu cầu

          2.1. Trưởng các phòng, banh, ngành thành viên Ban chỉ đạo 197 quận, Ban chỉ đạo 197 các phường tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 quận. Chủ động kiểm tra, đôn đốc đảm bảo, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác. Chịu trách nhiệm trước đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận về tình hình, kết quả việc triển khai Kế hoạch trên địa bàn quản lý.

          2.2. Cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả công tác; khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy trình, quy định; tư thế, tác phong; nâng cao tình thần, trách nhiệm, hiệu quả công tác; văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân, thực hiện tốt chỉ đạo của Thành phố về “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

          II. Nội dung, biện pháp triển khai

          1. Tổng rà soát, điều tra cơ bản lập danh sách

          1.1. Trên lĩnh vực kiểm tra xử lý phương tiện quá khổ, quá tải.

          1.1.1. Tổ chức rà soát xác định các tuyến, địa bàn, khu vực thường xuyên có hoạt động vận tải; các tuyến, địa bàn thường xuyên có hoạt động vi phạm hoặc qua phản ánh của dư luận, quần chúng nhân dân về tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải; xác định loại phương tiện vi phạm, thời gian vi phạm.

          1.1.2. Điều tra cơ bản xác định các trạm trộn bê tông, công trình xây dựng, các khu kho hàng, cảng đường thủy nội địa, khu vực tập kết vật liệu xây dựng, khu công nghiệp, khu chế xuất... trên địa bàn thường xuyên có hoạt động nhận, trả hàng, vật liệu xây dựng.

          1.1.3. Rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động vận tải trên địa bàn.

          1.2. Trên lĩnh vực kiểm tra xử lý xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp.

          1.2.1. Rà soát xá định tổng số đối tượng sử dụng và số phương tiện xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp trên địa bàn quản lý. Tổng hợp xác định phân loại rõ đối tượng sử dụng (thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, trường hợp khác), số lượng phương tiện sử dụng, mục đích sử dụng (để di chuyển, để chở hàng, để cho thuê chở hàng, mục đích khác). Trong đó xác định rõ các trường hợp có dấu hiệu “bảo kê” cho các trường hợp xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp để chở hàng (là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, trường hợp khác).

          1.2.2. Điều tra cơ bản xác định các tuyến, địa bàn, thời gian thường xuyên có hoạt động của phương tiện xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp chở hàng hóa sai quy định; các khu vực tập kết phương tiện.

          1.2.3. Điều tra cơ bản, rà soát xác định các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không có giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp.

          2. Công tác tham mưu, phối hợp vận động, tuyên truyền ký cam kết.

          2.1. Tổ chức yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải trên địa bàn quận cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vận tải. Cam kết trong quá trình hoạt động không vi phạm các quy định về tải trọng, cải tạo thành, thùng phương tiện không đúng quy định.

          2.2. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể... phối hợp với Công an quận tổ chức tuyên truyền, vận động ký cam kết với nhân dân trên địa bàn quận không sản xuất, lắp ráp, kinh doanh, buôn bán, sử dụng phương tiện xe 3, 4 bánh sai quy định.

          Đối với các trường hợp là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, Công an quận chỉ huy cán bộ, chiến sỹ (Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động; cảnh sát khu vực, Xây dựng phong trào và QLBVDP) phối hợp với UBND các phường và cá ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan đến từng nhà tuyên truyền, khuyến khích chuyển sang sử dụng xe 3, 4 bánh dành riêng cho thương binh, bệnh binh, người khuyết tật theo đúng quy định, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật (từng trường hợp đều có biên bản làm việc riêng để lưu hồ sơ). Đồng thời yêu cầu các trường hợp là thương bình, bệnh binh, người khuyết tật không cho người khác mượn, điều khiển phương tiện xe 3, 4 bánh để vi phạm (từng trường hợp đều có cam kết và bản ảnh xe đang sử dụng để tránh trường hợp một người nhận sở hữu, sử dụng nhiều phương tiện).

          3. Trên cơ sở rà soát, xác định các trường hợp là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có cơ chế, chính sách hỗ trợ việc mua sắm phương tiện phục vụ đi lại; hỗ trợ việc làm và trợ cấp xã hội để phục vụ cuộc sống hàng ngày.

          4. Chủ động rà soát, lập danh sách các tuyến đường, tuyến phố, tuyến đê cần bổ sung biển báo hạn chế tải trọng; đèn chiếu sáng; vạch kẻ đường để tham mưu cho Chủ tịch UBND quận có văn bản báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng nghiên cứu lắp đặt bổ sung.

          5. Chủ động, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các bến bãi để thực hiện việc sang, hạ tải và tạm giữ các phương tiện vi phạm các quy định về tải trọng theo đúng quy định.

          6. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm

          6.1. Trên lĩnh vực kiểm tra xử lý phương tiện quá tải, quá khổ.

          6.1.1. Trên cơ sở công tác điều tra cơ bản xác định địa bàn, đối tượng vi phạm, xây dựng phương án bố trí lực lượng kiểm tra bảo đảm khép kín thời gian, địa bàn. Tập trung kiểm tra, xử lý tại các điểm đầu, cuối của tuyến đường hoạt động của các phương tiện vận tải (trạm trộn bê tông, công trình xây dựng các khu vực kho hàng, cảng đường thủy, khu vực tập kết vật liệu xây dựng, khu công nghiệp, khu chế xuất...); các tuyến địa bàn trọng điểm tập trung hoạt động của các phương tiện vận tải.

          6.1.2. Đối với các trường hợp ngang nhiên vi phạm (vượt quá tải trọng nhiều lần, đi vào đường cấm, đi thành đoàn...), ngoài việc lập biên bản, kiên quyết xử lý, phải xác định các tuyến, địa bàn phương tiện đã đi qua để truy nguyên báo cáo, để xuất xử lý đối với người đứng đầu đơn vị, cán bộ, chiến sỹ phụ trách địa bàn để bỏ lọt, chưa xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

          6.1.3. Đối với các trường hợp vi phạm về trọng tải, ngoài việc xử lý sai phạm đối với lái xe, cần củng cố hồ sơ chặt chẽ ngay từ ban đầu để xử lý đối với các chủ phương tiện đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

          6.2. Trên lĩnh vực kiểm tra xử lý xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp

          6.2.1. Trên cơ sở công tác điều tra cơ bản xác định địa bàn, đối tượng vi phạm, các đơn vị xây dựng phương án bố trí lực lượng kiểm tra xử lý theo tuyến, địa bàn được phân cấp quản lý. Trong quá trình kiểm tra xử lý cần lưu ý:

          - Đối với các trường hợp không liên quan đến thương binh, bệnh binh, người khuyết tật thì củng cố hồ sơ ngay từ đầu (sử dụng điện thoại cá nhân để chụp ảnh phương tiện, người vi phạm tránh tình trạng đổi người lái xe là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật gây áp lực và khó khăn cho công tác xử lý) để xử lý nghiêm và tịch thu phương tiện theo quy định.

          - Đối với các trường hợp có liên quan đến thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, trong quá trình xử lý, chủ động trao đổi thông tin với Công an phường, xã nơi cư trú để xác minh nhân thân làm căn cứ xử lý:

          + Nếu chủ phương tiện đã được Công an xã, phường và chính quyền địa phương nơi cư trú tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và ký cam kết yêu cầu không xử dụng xe 3, 4 bánh tự sản xuất, lắp ráp để vận chuyển hàng hóa nhưng vi phạm lần đầu thì xử lý hành chính, trả phương tiện; đồng thời yêu cầu chủ phương tiện cam kết tháo dỡ thùng xe, không tham gia vận chuyển hàng hóa. Sau đó, đơn vị xử lý thông báo với Công an xã, phường nơi cư trú để bổ sung hồ sơ phục vụ công tác quản lý, trích xuất thông tin.

          + Nếu chủ phương tiện đã được Công an xã, phường và chính quyền địa phương nơi cư trú tuyên truyền, vận động và ký cam kết nhưng tái phạm thì củng cố hồ sơ xử lý vi phạm và tịch thu phương tiện theo quy định.

          + Nếu chủ phương tiện chưa được Công an phường và chính quyền địa phương nơi cư trú tuyên truyền, vận động và ký cam kết, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, đơn vị xử lý vi phạm xác minh tổng hợp báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận để xem xét, có hình thức xử lý đối với Chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ được phân công phụ trách địa bàn.

          6.2.2. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động sản xuất lắp ráp, kinh doanh, buôn bán xe 3, 4 bánh, tịch thu tang vật, phương tiện, công cụ phục vụ việc sản xuất, lắp ráp đối với các trường hợp trái phép./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận