Xây dựng - Quản lý đô thị

Lắp đặt thùng rác trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 02/08/2017 | 06:11  | View count: 240

Thực hiện văn bản số 2564/SXD-HT ngày 04/4/2017 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc kiểm tra, rà soát lắp đặt các thùng rác trên địa bàn Thành phố; Thông báo số 303/TB-UBND ngày 21/4/2017 của UBND Thành phố về việc Thông báo kết luận của chủ tịch UBND Thành phố về việc lắp đặt thùng rác tại các tuyến phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

     Ngày 18/4/2017 đến ngày 26/4/2017, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai đã phối hợp các phòng ban thuộc Quận cùng UBND 14 phường, đơn vị trúng thầu Gói thầu 05/VSMT: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 (3 năm 10 tháng) trên địa bàn quận Hoàng Mai tổ chức kiểm tra khảo sát thống nhất vị trí và số lượng lắp đặt thùng rác trên các tuyến phố phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp điều kiện địa phương và tiêu chí cơ giới hóa công tác thu gom vận chuyển rác thải.

     Số lượng thùng rác đề nghị lắp đặt mới là: 156 thùng.

     Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị duy trì công tác vệ sinh môi trường đã lắp đặt mới toàn bộ 156 thùng rác theo biên bản thống nhất vị trí với UBND 14 phường. Trên địa bàn quận Hoàng Mai hiện có 197 thùng rác giao Công ty vệ sinh môi trường thực hiện duy trì (Bao gồm 41 thùng cũ và 156 thùng mới).

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận