Xây dựng - Quản lý đô thị

Tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 27/09/2017 | 05:12  | View count: 1182

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng caoo hiêu quả công tác quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, UBND quận Hoàng Mai triển khai kế hoạch như sau

       I. Mục đích, yêu cầu:

     1. Tăng cường quản lý sau quy hoạch, chấm dứt tình trạng vi phạm, kahức phục hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch.

     2. Ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.

     3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Sở Xây dưng, Thanh tra Sở Xây dựng, UBND Quận và UBND các phường trong công tác phát hiện và giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong quá trình quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.

     4. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động đến các tổ chức, cá nhân được biết và chấp hành các quy định về pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện.

     II. Nội dung thực hiện:

     1.Tổng hợp rà soát toàn bộ các đối tượng vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn để đề xuất, phân công, tổ chức xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật

     2. Rà soát, đề xuất bổ sung Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND cấp quận, huyện và UBND cấp xã, phường trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, không để xảy ra các vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn.

     3. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc, giấy phép xây dựng của các khu đô thị, khu nhà ở, dự án trên địa bàn được cấp thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch chi tiết 1/500, bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao, khoảng cách, khoảng lùi, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc...), kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch được duyệt.

     4. Rà soát, quy trình thủ tục về cấp phép xây dựng, kiểm tra, sắp xếp bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính và phòng chuyên môn trong việc giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người dân; tăng cường chế độ hướng dẫn cho người dân trong việc thiết kế, lập hồ sơ phù hợp với quy định; kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết; xử lý nghiêm cán bộ, công chức sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người dân.

     5. Kiểm soát 100% các công trình xây dựng trên địa bàn, kiểm tra các công trình xây dựng sau Giấy phép, đảm bảo không để phát sinh vi phạm về trật tự xây dựng./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận